-

Dine valg
ICS/bruksområde: forskning


desibel
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Logaritmisk skala som angir lydstyrke (dB). For å ta hensyn til hvordan mennesker oppfatter ulike frekvenser i lyden, benyttes forskjellige filtre, eller veiekurver, ved støymålinger. Den vanligste veiekurven benevnes med bokstaven A (dBA).
Forkortelse(r):
 
desibel
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
decibel
Engelsk
Definisjon(er):
A unit used to express relative difference on power, usually between acoustic or electric signals, equal to ten times the common logarithm of the ratio of the two level. (Source: AMHER)


One tenth of a bel
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE