-

Dine valg
ICS/bruksområde: kjemi


totalt organisk karbon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
summen av organisk bundet karbon som finnes i vann, bundet til løst eller suspendert materiale. Cyanat, elementært karbon og tiocyanat vil også bli medbestemt


Den mengde karbon som fins i vann i form av løst og partikulært organisk materiale
Forkortelse(r):
 
totalt organisk karbon
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
total organic carbon
Engelsk
Definisjon(er):
The sum of organically bound carbon present in water, bonded to dissolved or suspended matter. Cyanate, elemental carbon and thiocyanate will also be measured


The amount of carbon covalently bound in organic compounds in a water sample. (Source: WQA)


The quantity of carbon present in the organic matter which is dissolved or suspended in water


The quantity of carbon present in water in that organic matter which is dissolved or suspended in the water
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE