-

Dine valg
ICS/bruksområde: kjemi


flyktig organisk karbon
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Fellebetegnelse på mange ulike forbindelser i gassfase som slippes ut til luft. VOC kan reagere med NOx og danne bakkenær ozon under påvirkning av sollys.


under de betingelsene som gjelder for denne metoden er dette organisk karbon som drives av ved gjennombobling (POC)
 
flyktig organisk karbon
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
volatile organic carbon
Engelsk
Definisjon(er):
Under the conditions of this method purgeable organic carbon (POC).
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE