-

Dine valg
ICS/bruksområde: fysikk


nominelt trykk
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Et trykk valgt fra en preferansetallrekke fastlagt av ISO, som angir tallverdien for det innvendige overtrykk, som, sammen med gitte trykk- og temperaturgrenser, danner grunnlaget for beregning og standardisering av delene i et rørledningssystem.
Forkortelse(r):
Merknad(er):
Nominelt trykk bør defineres iht PN-systemet eller systemet for trykklasser
 
nominelt trykk
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
nominal pressure
Engelsk
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE