-

Dine valg
ICS/bruksområde: forskning


karbondioksidekvivalent
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
For å kunne sammenligne de ulike klimagassenes evne til å varme opp atmosfæren, kan de regnes om til CO2-verdier. Mengdene kalles for CO2-ekvivalenter. Alle utslipp kan da sammenlignes direkte etter som de får samme enhet. Som omregningsfaktor benyttes gassenes GWP (globalt oppvarmingspotensiale)-verdier.
Forkortelse(r):
CO2-ekvivalent
 
karbondioksidekvivalent
Norsk - nynorsk
 
carbon dioxide equivalent
Engelsk
Definisjon(er):
A metric measure used to compare the emissions from various greenhouse gases based upon their global warming potential (GWP). Carbon dioxide equivalents are commonly expressed as 'million metric tons of carbon dioxide equivalents (MMTCDE)'. The carbon dioxide equivalent for a gas is derived by multiplying the tons of the gas by the associated GWP. MMTCDE= (million metric tons of a gas) × (GWP of the gas). For example, the GWP for methane is 21 and for nitrous oxide 310. This means that emissions of one million metric tons of methane and nitrous oxide respectively is equivalent to emissions of 21 and 310 million metric tons of carbon dioxide. (EEA, based on: IPCC Third Assessment Report, 2001)
Forkortelse(r):
CO2 equivalent
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE