-

Dine valg
ICS/bruksområde: avfall og forurensning


personekvivalent
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Om vann: Spesifikk belastning eller forbruk per person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde per døgn, målt som BOF, fosfor eller nitrogen. Benyttes i vannavløpteknikken for omregning av belastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde. 1 personekvivalent settes ofte lik 75 g BOF, 3 g fosfor (P) og 12 g nitrogen (N).
 
personekvivalent
Norsk - nynorsk
 
population equivalent
Engelsk
Definisjon(er):
One population equivalent (p.e.) means the organic biodegradable load having a five-day biochemical oxygen demand (BOD5) of 60 g of oxygen per day. (Directive 91/271/EEC of 21 May concerning urban waste-water treatment.)
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE