-

Dine valg
ICS/bruksområde: administrasjon


kategoriendepunkt
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
egenskap eller aspekt ved naturmiljø, menneskers helse eller ressurser som angir et viktig miljøanliggende
 
kategoriendepunkt
Norsk - nynorsk
 
category endpoint
Engelsk
Definisjon(er):
attribute or aspect of natural environment, human health or resources, identifying an environmental issue of concern
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE