-

Dine valg
ICS/bruksområde: kjemi


tributyltinn
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Organisk forbindelse som inneholder tinn. TBT hindrer tilgroing, og anvendes bl.a i bunnstoff til båter. TBT er en hormonhermer som påvirker forplantningen. TBT kan akkumuleres til betydelige konsentrasjoner i muslinger og snegler, men oppkonsentreres sannsynligvis ikke i næringskjeden.
Forkortelse(r):
 
tributyltinn
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
tributyltin
Engelsk
Definisjon(er):
An organic compound used as an additive in many marine antifoulant paints used to prevent algal and barnacle growth. Tributyltin is highly toxic to many marine organisms.
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE