-

Dine valg
ICS/bruksområde: kjemi


syrenøytraliserende kapasitet
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
ANC betegner et områdes evne til å motta og nøytralisere sure tilførsler. ANC er et sentralt begrep for å beregne tålegrenser for forsuring av overflatevann. Høy ANC gir høy tålegrense.
Forkortelse(r):
 
syrenøytraliserande kapasitet
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
acid neutralization capasity
Engelsk
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE