-

Dine valg
ICS/bruksområde: avfall og forurensning


ozonnedbrytende potensial
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Stoffenes ulike evne til å bryte ned ozon. ODP angir stoffenes relative evne til å bryte ned ozon i forhold til KFK 11, som er satt lik 1. Et stoff med ODP lik 10 har dermed ti ganger så stort potensiale til å bryte ned ozon som KFK 11.
Synonym(er):
ozonreduserende evne
Forkortelse(r):
 
ozonnedbrytande potensial
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
ozonreduserande evne
Forkortelse(r):
 
ozone depleting potential
Engelsk
Forkortelse(r):
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE