-

Dine valg
ICS/bruksområde: kjemi


fenoksysyre
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
populært namn på kvar av fleire substituerte fenoksylalkylarboksylsyrer. Salt, amin og esterar av slike syrer er særs viktige ugrasmiddel: fenoksyeddiksyre (MCPA, 2,4-D, 2,4,5-T), fenoksipropyonsyre (mekoprop, diklorprop, 2,4,5-TP) og fenoksysmørsyre (t.d. MCPB)
Synonym(er):
fenoksysambinding


fenoksyforbindelse
 
fenoksysyre
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
fenoksysambinding
 
phenoxy-carboxylic acid
Engelsk
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE