-

Dine valg
ICS/bruksområde: kjemi


metyl-tertiær-butyl-eter
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Mange etere har høyt oktantall og brukes som blandekomponent til bensin for å heve oktantallet. Vanligst til dette formålet er Metyl-tertiær-butyl-eter (MTBE)
Forkortelse(r):
 
metyl-tertiær-butyl-eter
Norsk - nynorsk
Forkortelse(r):
 
methyl tertiary butyl ether
Engelsk
Definisjon(er):
A volatile, flammable, colorless liquid, with a boiling point of 55°C (131°F) and a terpene-like odor; originally used in gasoline as an octane enhancer and lead substitute; more recently used to reduce engine exhaust emissions.
Forkortelse(r):
 
Formel:
CH3OC(CH3)3

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE