-

Dine valg
ICS/bruksområde: energi


gassreserve
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
gassreserver, er et klassifikasjonssystem, og omfatter utvinnbare gassmengder i følge godkjente planer for felt i produksjon og felt som er besluttet utbygd. Reserver kan generelt sett beteraktes som den mengden gass det er økonomisk forsvarlig å produsere fra et felt.
 
gassreserve
Norsk - nynorsk
 
gas reserve
Engelsk
Definisjon(er):
Gas reserves are the quantity of gas expected to be available for sale from dry gas fields, gas-condensate fields and oil fields with associated gas.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE