-

Dine valg
ICS/bruksområde: hydrosfære


humusholdig vann
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Humusholdig vann har en gulbrun farge. Vann har oftest det høyeste humusinnholdet på våren og høsten siden ferske planterester avgir mest organisk stoff og det er på disse tidene på året vi har mest nedbør. Humusstoffer er svakt sure og humusholdig vann har derfor lav pH.
Synonym(er):
humusvann
 
humushaldig vatn
Norsk - nynorsk
Synonym(er):
humusvatn
 
humic water
Engelsk
Definisjon(er):
water strong in acids of vegetable origin.
Synonym(er):
humus-containing water
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE