-

Dine valg
ICS/bruksområde: tid


prekambrium
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
eldste del av jordens historie, omfatter tiden før 545 mill. år før vår egen tid, dvs. alt som er eldre enn kambrium. Prekambriske bergarter i Norge kalles grunnfjell.


langt tidsrom (æra) som går fra begynnelsen av kambrium for 545 millioner år siden til tidspunktet Jordens dannelse for omkring 4600 milliarder år siden. I den senere tid settes nedre grense også ved 4000 millioner år, idet man skiller mellom prekambrium (545-4000 millioner år) og priskoikum (en egen æra eldre enn 4000 millioner år). Tidsrommet for 4000-2500 millioner år regnes til arkeikum , og tidsrommet for 2500- 545 millioner år siden til proterozoikum . Man snakker også om tidlig-, midt- og senproterozoikum med skille ved henholdsvis 1750 og 900 millioner år. Bergartene som ble dannet i prekambrium betegnes prekambriske (eventuelt arkeiske og proterozoiske). Da det finnes få gode fossiler, bestemmes alderen av berggrunnen ved radiometriske metoder. De hittil eldste bergartene (eller mineralene i dem) er bestemt til nær 4000 år.
 
prekambrium
Norsk - nynorsk
 
precambrian
Engelsk
Definisjon(er):
Interval of geologic time from c. 3.8 billion years ago, the age of the oldest known rocks, to 544 million years ago, the beginning of the Cambrian Period. This interval represents more than 80% of the geologic record and thus provides important evidence of how the continents evolved. The Precambrian is divided into the Archean and Proterozoic eons, with the boundary between them at 2.5 billion years ago. It was originally defined as the era that predated the emergence of life in the Cambrian Period. It is now known, however, that life on Earth had begun by the early Archean. Soft-bodied organisms without skeletons began to appear toward the end of the Precambrian.
Synonym(er):
precambrian time
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE