-

Dine valg
ICS/bruksområde: avfall og forurensning


svoveldioksidutslipp
Norsk - bokmål
Definisjon(er):
Svoveldioksidutslipp gir sur nedbør, noe som er en årsakskilde til helseskader, forsuring av vann og jord, skader på vegetasjon, bygninger og metaller.
 
svoveldioksidutslepp
Norsk - nynorsk
 
sulphur dioxide emission
Engelsk
Definisjon(er):
Sulphur dioxide emissions are partly responsible for acid depositions on the surface and the occurrence of winter smog episodes.


Most sulphur dioxide emissions are associated with large combustion plant, such as power stations and major industrial processes.
 

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Håvard Hjulstad
hhj@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbase og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE