NS 11010:2011

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger
Engelsk tittel: Accessible tourist destinations - Registration of priority requirements and recommendations
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-01-01)
Erstatter: NS 11010:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 48
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01.040.03
NS ICS 11.180
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 03
NS ICS 11
NS ICS 11.180.01
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Standarden angir krav til tilgjengelighet for registrering i eksisterende virksomheter for følgende fire kategorier av brukergrupper: – bevegelseshemmede; – synshemmede; – hørselshemmede; – astmatikere og allergikere. Standarden gir i tillegg anbefalinger slik at virksomheten ytterligere kan øke kvaliteten for de fire brukergruppene. Utforming av bygninger og uteområder reguleres av lover og forskrifter. Man kan ikke unndra seg de forpliktelser som følger av offentlig regelverk ved å referere til denne standarden. Plan- og bygningsloven gir bestemmelser om en rekke viktige forhold ved planlegging og bygging. Loven med tilhørende forskrifter stiller minstekrav som må følges ved prosjektering og utførelse av byggverk. Standardens normative tillegg A er en del av standarden og består av en sjekkliste for gjennomgang av virksomheten i forhold til kravene. Sjekklisten kan benyttes til kartlegging av virksomhetens fysiske utforming, nærmeste uteområder, opplevelses- og aktivitetstilbud. Standarden kan brukes av alle reiselivsmål som tilbyr: – overnatting: for eksempel hoteller, hytter, moteller, rorbuer, vandrerhjem, pensjonater, opplevelsesanlegg med overnatting og servering, camping og selvhusholdsanlegg; – servering: for eksempel spisesteder, barer, puber og nattklubber; – opplevelser av permanent karakter: for eksempel familie- og opplevelsesparker, idrettsanlegg og scener, museale anlegg og utstillinger. Krav til tilgjengelighet til friluftsområder er ikke definert i denne standarden.
Komité: SN/K 259
Fastsatt: 2011-01-01
Tilbaketrukket: 2015-12-15
ICS: 01.040.03 - Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport (Ordlister)
03.200 - Fritid. Turisme
11.180.01 - Hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede generelt
900.02.08 - Kap.8 - Uteareal og plassering av byggverk
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk