Standardiseringen i Norge

       

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

 

NEK har ansvar for standardisering innen el og ekom området og vedtar standarder innen disse områdene.

Standarder finnes overalt rundt oss i hverdagen, svært often uten at vi trenger å tenke over det. I denne videoen kan du se eksempler hvilken standarder vi kommer i berøring med på en helt vanlig morgen. Videoen er laget av ISO i forbindelse med Verdens standardiseringsdag 2014.

Klikkbar knapp til termbasen Snorre
Klikkbar link til termbasen Electropedia
Klikkbar knapp til forbrukerblanketter
Klikkbar knapp til www.reisekjeden.no