Standardiseringen i Norge

       

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

 

NEK har ansvar for standardisering innenfor el- og ekom-området og vedtar standarder på disse områdene.

Knapp til Standard Morgen
Knapp til arrangement fra Standard Norge
Knapp til arrangement fra NEK
Knapp til kurs i standardisering
Norsok logo

Ny Norsok logo

Norsok-standardene utvikles av norsk petroleumsindustri for å sikre kostnadseffektivitet, økt konkurransekraft og et forsvarlig sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Industrien ønsker flere felles standarder og mange Norsok-standarder er under revisjon. Dette er bakgrunnen for at Standard Norge nå introduserer en ny Norsok logo.

Klikkbar knapp til termbasen Snorre
Klikkbar link til termbasen Electropedia
Klikkbar knapp til forbrukerblanketter
Klikkbar knapp til www.reisekjeden.no