Standardiseringen i Norge

       

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

 

NEK har ansvar for standardisering innenfor el- og ekom-området og vedtar standarder på disse områdene.

Arrangement fra NEK og Standard Norge

   
IECEx CoPC-konferansen 14., 15., 16. og 17. april
   
Globalt standardiseringsseminar 20. - 21. april
   
Standard Morgen - Dokumentasjon av byggevarer 29. april
   
Standard Morgen - Setter standarden for energi og klima 20. mai
   
EKOM-konferansen 12. - 13. oktober
   
Kurs i standardisering 13. oktober og 17. november
   
Elsikkerhetskonferansen 25. - 26. november

Se flere arrangement

Klikkbar knapp til termbasen Snorre
Klikkbar link til termbasen Electropedia
Klikkbar knapp til forbrukerblanketter
Klikkbar knapp til www.reisekjeden.no