Standardiseringen i Norge

       

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

 

NEK har ansvar for standardisering innen el og ekom området og vedtar standarder innen disse områdene.

Ny NEK 400 er nå tilgjengelig

Ny NEK 400 tilgjengelig nå!

NEK 400 er et «must» for rådgivere, installatører, leverandører og byggherrer. Ny utgave er nå tilgjengelig i papirformat og elektronisk i vår abonnementsløsning.

Klikkbar knapp til termbasen Snorre
Klikkbar link til termbasen Electropedia
Klikkbar knapp til forbrukerblanketter
Klikkbar knapp til www.reisekjeden.no