Standardiseringen i Norge

       

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

 

NEK har ansvar for standardisering innenfor el- og ekom-området og vedtar standarder på disse områdene.

Curlig og to personer på tur

Ledelsessystemene for kvalitet og miljø er snart ferdige i nye versjoner

I påventet av de nye standardene NS-EN ISO 9001 for kvalitetsledelse og NS-EN ISO 14001 for miljøledelse har vi valgt å gjøre «nest siste steg» på veien tilgjengelige som henholdsvis prNS-ISO/FDIS 9001 og prNS-ISO/FDIS 14001 i vår nettbutikk. Les mer om prNS-ISO/FDIS 9001 kvalitet og prNS-ISO/FDIS 14001 miljø. Les også om et eget lanseringsarrangement onsdag 14. oktober.

Knapp til Standard Morgen
Knapp til arrangement fra Standard Norge
Knapp til arrangement fra NEK
Knapp til kurs i standardisering
Klikkbar knapp til termbasen Snorre
Klikkbar link til termbasen Electropedia
Klikkbar knapp til forbrukerblanketter
Klikkbar knapp til www.reisekjeden.no