NEK 399

NEK 399 definerer grensesnittet mellom el- og ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar.

Videre slås det fast hvordan eier av allment el- og ekomnett bør koordinere innføring av sine respektive stikkledninger. Normen gir setter også krav til hvordan stikkledningene termineres, koordinering av jording, vern mot overspenning og tilrettelegging for måling av energiforbruk.

NEK 399 har vist seg å fylle et tomrom for standardisering i grensesnittet mellom infrastruktureier, utstyrsleverandører, prosjekterende, installatører og byggherre. Man har nå fått en tydelig ansvarsfordeling, definert plikter og tydeliggjort eierskap. Normen er henvisningsgrunnlag for NEK 400 og setter krav til alle el- og ekominstallasjoner i boliger.

Foreløpig er det utgaven NEK 399-1:2014 som er gyldig, denne gjelder bare for boligbygg.

Ny utgave kommer desember 2017

Med den gjennomslagskraften NEK 399 har fått er det naturlig at den nå utvides. Den nye utgaven vil ikke bare dekke bolig, men tar nå også for seg næringsbygg, landbruk og utendørs anlegg. Med andre ord vil den dekke hele feltet av el- og ekominstallasjoner, noe som har vært savnet blant både infrastruktureiere og installatører.

Foruten en utvidelse av virksomhetsområdet er den nye normen også basert på en helt ny metode for tilknytning. Dette gjør at store deler av normen er ny og vil erstatte NEK 399-1:2014. 

Den nye utgaven er forventet å komme i løpet av desember 2017.

Forhåndsbestill nye NEK 399

Ønsker du å få tilgang til den nye utgaven av NEK 399 med en gang den kommer så kan du forhåndsbestille standarden nå. Send en epost til salg@standard.no og vi hjelper deg videre.

Aktuelle brukere

Lokale netteiere for el- og ekom, installatører for el, installatør for ekom, tavlebyggere, leverandører av elektromateriell og vern, prosjekterende elektro, byggherrer for boliger og boligbygg. NEK 399 er et nødvendig tilleggsprodukt til NEK 400, for prosjekterende og installatører som arbeider med boligbygg.

Andre relevante standarder

NEK 400, NEK 439 (del A), NEK 700. Disse er også normative referanser i NEK 399.

Ny utgave av NEK 399 kommer i desember 2017.

NEK fagsider

For faginformasjon fra Norsk Elektroteknisk Komite gå til www.nek.no

NEK 399:2014

Sist oppdatert: 2018-02-07

NEK 399-1:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 413,00 (eks. mva)

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NOK 413,00 (eks. mva)

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden