Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet

Standarden NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden angir krav til hvordan er styringssystem for mattrygghet skal bygges opp og hvilke elementer man må ta hensyn for å sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren.

Den angir blant annet krav som skal gjøre det mulig for en organisasjon å

  • planlegge, iverksette, drive, holde ved like og oppdatere et styringssystem for mattrygghet som har som mål å levere produkter som er trygge for forbrukerne
  • påvise samsvar med gjeldende krav i lover og forskrifter med hensyn til mattrygghet
  • vurdere og bedømme krav fra kunder og påvise samsvar med kundekrav knyttet til mattrygghet for å øke kundetilfredsheten
  • kommunisere spørsmål knyttet til mattrygghet med leverandører, forbrukere og aktuelle berørte parter i næringsmiddelkjeden
  • sikre at organisasjonen oppfyller sin fastsatte policy for mattrygghet og bevise dette overfor aktuelle berørte parter
  • søke om sertifisering eller registrering av sitt styringssystem for mattrygghet fra en ekstern organisasjon, eller iverksette egenvurdering eller egenerklæring av samsvar med denne internasjonale standarden.

Sist oppdatert: 2014-01-29

NOK 728,00 (eks. mva)

Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2005)

SpråkNorskUtgave: 1 (2005-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter