Foto: Nicolas Tourrenc

Oversikt over standarder for samfunnssikkerhet

Nedenfor finner du en oversikt over nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og tekniske rapporter knyttet til samfunnssikkerhet.

Standardene kjøper du enkelt lenger ned på siden, hvor du finner kjøpsknapper og produktinformasjon til hver enkelt standard.

Nasjonale standarder

 • NS 5830:2012 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi
 • NS 5831:2014 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring
 • NS 5832:2014 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse
 • NS 5834:2016 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom
 • NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger
 • NS 5815:2006 Risikovurdering av anleggsarbeid

Europeiske standarder

 • NS-EN 14383-1:2006 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms

Europeiske tekniske rapporter

 • CEN/TR 14383-2:2007 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning
 • CEN/TR 14383-5:2010 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations
 • CEN/TR 14383-7:2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities
 • CEN/TR 14383-8:2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles
 • CEN/TS 14383-3:2005 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 3: Boliger / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 3: Dwellings
 • CEN/TS 14383-4:2006 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 4: Shops and offices
 • NS-EN 14383-1:2006 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms
 • ENV 14383-2:2003 Forebygging av kriminalitet - Bygplanlegging og prosjektering - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 2: Urban planning
 • BS PD CEN/TR 16705:2014  Perimeter protection. Performance classification methodology

ISO-standarder

 • NS-ISO 22300:2014 Samfunnssikkerhet - Terminologi
 • NS-ISO 22301:2014 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav
 • NS-ISO 22320:2011 Samfunnssikkerhet - Kriseledelse - Krav til hendelsesrespons
 • ISO 22311:2012 Societal security -- Video-surveillance -- Export interoperability
 • ISO 22313:2012 Societal security -- Business continuity management systems – Guidance
 • ISO 22397:2014 Societal security -- Guidelines for establishing partnering arrangements
 • ISO 22398:2013 Societal security -- Guidelines for exercises 
 • NS-ISO 31000:2009 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
 • SN-ISO Guide 73:2009  Risikostyring - Terminologi
 • Flere av disse standardene finner du også i vår standardsamling "Samfunnssikkerhet".

ISO tekniske rapporter

 • ISO 22315:2014 Societal security -- Mass evacuation -- Guidelines for planning
 • ISO/TR 22312:2011 Societal security -- Technological capabilities

Sist oppdatert: 2017-11-15

NS 5830:2012

Standard

NOK 348,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 5831:2014

Standard

NOK 348,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 5832:2014

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 5834:2016

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 5834:2016

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 5814:2008

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Krav til risikovurderinger

SpråkNorskUtgave: 2 (2008-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 5815:2006

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Risikovurdering av anleggsarbeid

SpråkNorskUtgave: 1 (2006-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

BS PD CEN/TR 14383-5:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 4 224,00 (eks. mva)

Prevention of crime. Urban planning and building design. Petrol stations

SpråkEngelsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-09-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

BS PD CEN/TR 16705:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 5 039,00 (eks. mva)

Perimeter protection. Performance classification methodology

SpråkEngelsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Terminologi (ISO 22300:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav (ISO 22301:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 952,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Kriseledelse - Krav til hendelsesrespons

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 22311:2012

Standard

NOK 1 419,00 (eks. mva)

Societal security — Video-surveillance — Export interoperability

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 22313:2012

Standard

NOK 1 625,00 (eks. mva)

Societal security — Business continuity management systems — Guidance

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-12-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav (ISO 22301:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 22397:2014

Standard

NOK 905,00 (eks. mva)

Societal security — Guidelines for establishing partnering arrangements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 22398:2013

Standard

NOK 1 419,00 (eks. mva)

Societal security — Guidelines for exercises

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 952,00 (eks. mva)

Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2010-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Risikostyring - Terminologi

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

Standardsamling for samfunnssikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 250,00 (eks. mva)

Standardsamling for samfunnssikkerhet. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 22300:2014, NS-EN ISO 22301:2014, SN-ISO/TR 22312:2011 og NS-ISO 22320:2011.

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-30)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Vis abonnementsmuligheter

ISO 22315:2014

Standard

NOK 1 213,00 (eks. mva)

Societal security — Mass evacuation — Guidelines for planning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 409,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Teknologisk kapasitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter