Binærkoder oppå deler av et kontorlandskap

Standard Morgen: Digitalisering og tjenesteutvikling

Digitalisering er et viktig grunnlag for næringsutvikling og framtidige arbeidsplasser i Norge, og standarder er i mange tilfeller en forutsetning for å få til digitalisering i praksis. Standard Norge inviterer til frokostmøte 23. mai hvor du kan høre mer om hva som skjer i norsk næringsliv og innenfor standardisering knyttet til digitalisering.

Erna Solberg påpekte da regjeringens industrimelding nylig ble lansert at norsk industri står overfor grunnleggende endringer og går inn i en krevende tid med utrolige muligheter. Digitalisering, globalisering og klima er de tre store utfordringene statsministeren trakk fram. Industrien bli smartere og mer nyskapende fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet vil være helt avgjørende fremover, uttalte statsministeren.

Norge er et lite land, med høy levestandard og høyt inntektsnivå. Vi er derfor helt avhengig av høyteknologi for å skape et konkurransedyktig næringsliv og en levedyktig norsk industri for å sikre sysselsettingen i årene som kommer. Digitalisering og digitalisert tjenesteutvikling åpner for at kompetansearbeidsplasser kan opprettes og være levedyktige også i distriktene. Digitalisering vil også åpne for nye markeder og gjør at norske virksomheter kan konkurrere også internasjonalt innenfor høyteknologisk industri.

Mer digitalisering vi bidra til enklere og sikrere informasjonsflyt og gi økte muligheter for interaksjon mellom mange/flere tjenester, men medfører også behov for nye måter å tenke sikkerhet på. Kravene til personvern, brukervennlighet og informasjonssikkerhet må ivaretas i de løsningene vi kommer fram til. Dette er godt egnet for standardisering slik at kravene blir samlet, nedfelt og bygger på beste praksis, og de blir kjent og tilgjengelig for alle. Dette igjen vil gi økt pålitelighet og forutsigbarhet.

Noe av dette kan du høre mer om på frokostmøtet.

Når: 23. mai 2017, kl. 0830 til 1030 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, nær Nationaltheateret i Oslo (se kart)

Program

0830

Velkommen
Styreleder Øivind Christoffersen, Standard Norge

 

Om Industrimeldingen
Statssekretær Lars Jacob Hiim, Nærings- og fiskeridepartementet

 

Digitalisering drevet av AI, IOT og 5G
Forskningsdirektør Patrick Waldemar, Telenor

 

 

 

Eksempler på bruk av standarder

Digitalt veikart for byggenæringen
Markedssjef Jøns Sjøgren, Byggenæringens landsforening

Kostnadseffektivisering i petroleumsnæringen
Manager Project System Engineers Kirsten Helle, TechnipFMC

 

Standard Norges strategi knyttet til digitalisering
Adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge

1030

Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding til møtet

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00

Sosiale medier
Bruk emneknaggene #digitalisering, #tjenesteutvikling og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2017-05-21