Binærkoder over et sirkel med et hengelås i midten

Standard Morgen: IT-sikkerhet og bruk av internasjonale standarder – er det så viktig da?

Hvert nettverk er forskjellig og krever dyktige fagfolk til å skape skreddersydde sikkerhetsløsninger på alle flater og fronter som apper, databaser, nettverksenheter, sky-tjenester og IT-infrastrukturer. Det svakeste leddet i sikkerhetskjeden er ofte brukerne. Og hvor er egentlig utfordringene? Standard Norge inviterer til frokostmøtet tirsdag 5. juni om IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet.

Når: 5. juni 2018, kl. 0830 til 1030 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program og påmelding: se lenger ned i saken

Informasjonssikkerhet refererer vi til hvordan vi skal beskytte våre data, enten det er fysisk eller digitalt. Dette betyr at viktige data ikke skal gå tapt eller bli stjålet i tilfelle et angrep eller en katastrofe, uavhengig av om det er lynnedslag som slår ut et servercenter eller hackere som bryter seg inn i en database.

IT-sikkerhet dekker stort sett alle typer «teknisk» og «teknologisk» sikkerhet i et nettverk, fra komponenter som databaser og sky-servere til applikasjoner og brukerkontroll med hvem som har (ekstern) tilgang til nettverket. Effektiv IT-sikkerhet fordrer en god sikkerhetsplan som må oppdateres og oppgraderes med jevne mellomrom.

Undersøkelser viser at vi har store nasjonale utfordringer med tanke på å utdanne og rekruttere tilstrekkelig antall eksperter på IT-sikkerhet. Det er stor underdekning og dette er en stor utfordring på kort sikt. Det kan derimot gjøres tiltak på kort sikt som innebærer videreutdanning av ulike fagpersoner som kan tette noe av gapet. Det haster med andre ord å tilrettelegge for videreutdanning av ressurspersoner med realkompetanse.

IT-sikkerhet er et nasjonalt ansvar, der privat og offentlig sektor bør samarbeide for å forebygge uønskede hendelser. Store verdier og leveranser er helt avhengig av sikre IKT-systemer. Alle virksomheter må starte i riktig ende og med de mest grunnleggende stegene, og sørge for at vi får på plass fundamentale prinsipper for sikring, måling og forbedring.

Et trygt digitalt samfunn innebærer at vi må drive forebyggende arbeid mot digitale hendelser som truer sentrale samfunnsfunksjoner. Et lite land som Norge har ikke mulighet til å løse alle disse utfordringene alene. IT-sikkerhet i praksis vil innebære et tversektorielt samarbeid, også over landegrensene. Internasjonalt samarbeid vil bidra til deling av kunnskap som vil bidra til et sikrere og mer robust digitalt samfunn. Standardiseringen er en arena for å få til slikt samarbeid.

Når det blir utarbeidet standarder vil kravene, som bygger på beste praksis bli samlet, nedfelt og, og gjort tilgjengelig for alle. Dette igjen vil gi økt pålitelighet, forutsigbarhet og redusert risiko.

Dette kan du høre mer om på frokostmøtet.

Program

0830 Velkommen
Trine Tveter, Standard Norge
   En liten innledning om IT-sikkerhet
Are Søndenaa, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og leder av standardiseringskomiteen 
Fremtidens trusler – hva gjør vi?
Eldar Lorentzen Lillevik, leder for Cybersecurity i PwC Norge
IT-sikkerhet i politiet, implementering av ISO/IEC 27001 og 27002
Olav Nysæter, Sikkerhetsseksjonen i Politidirektoratet
Når går IT-sikkerhet over i Cybersikkerhet?
Erling Hessvik, Head of Section, Operational Excellence, DNV GL
Pause
Håndtering av kritiske hendelser i kritisk infrastruktur
Jon-Martin Storm, Tilsyns- og Beredskapsavdelingen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Hvordan kan vi bidra til et norsk fotavtrykk inn i internasjonale IT-sikkerhetsstandarder - Norge vertskap for den viktigste IT-sikkerhetskomiteen i ISO
Lars Erik Jensen, Standard Norge
1030 Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier
Bruk emneknaggene #it-sikkerhet og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2018-05-16