Fem Tripp Trapp-stoler på rekke
Den norske Tripp Trapp-stolen, tegnet av Peter Opsvik, er en internasjonal suksess. På frokostmøtet kommer Kirsti Vandraas fra Peter Opsvik AS. Foto: Stokke

Standard Morgen: Stol på standardene – frokostmøte om møbelstandardisering

Internasjonale standarder legger rammebetingelser for norsk møbelindustri, ikke minst med tanke på eksport. Gjennom deltakelse i internasjonal standardisering kan møbelprodusenter påvirke framtidige markedsmuligheter. Norsk Industri, Møbelfakta og Standard Norge inviterer til frokostmøte 15. februar.

De fleste møblene vi har rundt oss, både hjemme og på jobb, er designet, produsert og testet med bakgrunn i en rekke standarder. En møbelstandard har ikke som mål å begrense mangfoldet av design og variasjoner i utvalget av møbler, men stiller krav til kvalitet, sikkerhet og testmetoder som hjelper både interiørarkitekter, designere, produsenter, salgsledd og kunder med å bedømme møbelkvalitet objektivt og nøytralt. 

Kvalitet, miljø, kostnadseffektivitet og trygghet

Standarder innenfor møbelfaget utvikles både på europeisk og internasjonalt nivå. Norge deltar aktivt i dette arbeidet i CEN (Europa) og ISO (internasjonalt). Standardene omhandler alt fra materialenes evner, designets funksjonalitet og utforming, til møbelets holdbarhet. Ved å stille krav til riktig kvalitet er man trygg på at møblene tåler den tiltenkte bruken, og man har samtidig gjort et miljøvennlig og kostnadseffektivt valg. Produkter med feil kvalitet kan i noen tilfeller være rimeligere i innkjøp, men kostbare på sikt, med tanke på slitasje, vedlikehold og levetid. 

Norsk påvirkning

Våren 2016 tok Norsk Industri initiativ til å intensivere arbeidet med å engasjere norske fagpersoner i en nasjonal komite for møbelstandardisering. Komiteen består i dag av representanter fra flere produsenter, ideelle organisasjoner og et testlaboratorium.

Komiteens mandat er å støtte norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper, og å gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i møbelrelaterte saker i ISO og CEN. En annen viktig oppgave for komiteen er å avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

På frokostmøtet får du høre mer om hva som skjer innenfor møbelstandardiseringen.Velkommen!

Når: 15. februar 2018, kl. 0830 til 1030 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Foreløpig program

0830 Velkommen

 

 
Kort om standardisering
Prosjektleder, Standard Norge
Standardisering i møbel-sammenheng – om Møbelfakta, re-oppnevnt speilkomite og Møbellaboratoriet
Are Lyubråten, Norsk Industri, komiteleder
Erfaringer fra internasjonalt standardiseringsarbeid
Kirsti Vandraas, Peter Opsvik AS
Like standarder overalt
Christian Lodgaard, Flokk
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Har du ikke anledning til å delta? Da kan du se direktesending fra møtet her:

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat. Vi serverer økologisk frokost.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter i Standard Norge.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2018-02-14