Person som peker på en imaginær glasskjerm med symboler for nettaktivitet

Standard Morgen: Tingenes internett - Internet of things (IOT)

Stadig flere av gjenstandene vi omgir oss med, er koblet til Internett. Også kritisk infrastruktur som påvirker alle deler av samfunnet, er på nett. Dette gir oss nye sikkerhetsutfordringer. Standard Norge og NEK inviterer til frokostmøte om Tingenes Internett 1. februar.

Industrial Internet of Things (IIoT) omtales av mange som den fjerde industrielle revolusjon og gir enorme muligheter for økt produktivitet, økt effektivisering, mer innovasjon og reduserte kostnader.

Internet of Things er et nettverk av identifiserbare gjenstander som er utstyrt slik at de kan koble seg til hverandre og utveksle data over nettet. Enheter sammenkobles over nett og gjennom sensorer, kameraer og kontrollenheter kan prosesser styres og optimaliseres i alt fra kraftproduksjon og offshore til fiskeoppdrett og landbruk.

Med digitalisering, store datamengder og interaksjon mellom mange enheter blir behovet for å tenke sikkerhet endret. Sårbarhet og konsekvenser ved sikkerhetsbrudd vil øke markant og det er et behov for innovative løsninger rundt sikkerhet.

Vil du høre mer om Industrial Internet of Things, muligheter med den fjerde industrielle revolusjon og utfordringene med sikkerhet? Meld deg på Standard Norges og NEKs frokostseminar.

Seminaret er gratis, og vi kan love deg økt innsikt og et blikk inn i framtiden.

Det vil også bli streamet på standard.videoforweb.no dersom du ikke har anledning til å delta. Streamingen vil være åpen uten krav om registrering eller passord. (Der har i en periode stått tekst om krav til passord, men dette kravet blir fjernet før sendingen starter.)

Når: 1. februar 2018, kl. 0830 til 1200 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9 ved Nationaltheateret i Oslo sentrum

Program

0800 Enkel frokost
0830 Velkommen
NEK og Standard Norge
                Tingenes internett - En liten innledning
Stein Klevan, NEK
Hvilke muligheter kan skapes i norsk og global sammenheng med basis i IOT?
Josef Noll, Universitet i Oslo
Hvilke sikkerhetsutfordringer står vi ovenfor med alle dingsene som skal på nett?
Are Søndenaa, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 
Hvilke utfordringer vil Tingenes internett stille til personvern og sikkerhet?
Atle Årnes, Datatilsynet 
Pause
IOT i alarmbransjen - Utfordringer, hacking, sikkerhet og protokoller
Geir Birkheim, Safe4 
Internet of things i ISO/IEC - Hvordan påvirke standardisering, samarbeid i Norden
Lars Erik Jensen, Standard Norge 
Spørsmål fra salen
1200 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter i Standard Norge eller Arild Kjærnli i NEK.

Sosiale medier

Bruk emneknaggene #iot og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Standard Norges logo  
NEKs logo

 

 

                       

Sist oppdatert: 2018-01-31