Kurs og arrangementer

Kurs i juridiske standarder

Gå på kurs i blant andre NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8430, NS 8401, NS 8402, NS 3420 med juridisk vinkling, Offentlige anskaffelser, Rett standardkontrakt til rett tid med flere.

Kursnavn Dato Sted
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-08-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-08-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2017-09-05 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-09-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i Offentlige anskaffelser - Nytt regelverk 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid 2017-09-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2017-09-20 Lysaker(Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2017-09-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-04 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-05 Trondheim
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-10 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-11 Bergen
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2017-10-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2017-10-17 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-24 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-25 Tromsø
Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg 2017-10-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2017-10-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2017-11-01 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-11-02 Bergen
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2017-11-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2017-11-08 Lysaker (Bærum)
Kurs: Rett standardkontrakt til rett tid 2017-11-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2017-11-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2017-11-22 Bergen
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2017-11-23 Lysaker (Bærum)