Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2017-11-21 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2017-11-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2017-11-22 Bergen
Kurs i NS 5834 Samfunnssikkerhet - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom 2017-11-23 Lysaker (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2017-11-23 Lysaker (Bærum)
Kurs: Fra TEK10 til TEK17 – de viktigste endringene 2017-11-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2017-11-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i Riktig med en gang - bygging, test og drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2017-11-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i Drift og Energiledelse etter NS-EN ISO 50001 2017-11-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon 2017-11-30 Høvik, Bærum
Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007 NA:2014 2017-11-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i Ledelsessystemer - nye krav og muligheter for ledelsen 2017-12-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-12-05 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-12-06 Tromsø
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-12-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-01-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-01-30 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-01-31 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-02-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-02-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2018-02-07 Lysaker ( Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-02-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2018-02-08 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-02-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2018-02-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg 2018-02-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2018-02-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-03-06 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-03-07 Tromsø
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-03-07 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-03-08 Trondheim
Kurs i NEK 700 - krav til infrastruktur for tele-, data- og TV-anlegg 2018-03-13 Lysaker
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-03-13 Bergen
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-03-15 Bergen
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2018-03-15 Lysaker (Bærum)
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2018-03-15 Bergen
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2018-03-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-03-20 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-04-10 Lysaker(Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2018-04-11 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-04-11 Tromsø
Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid (1/2 dag) 2018-04-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2018-04-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-04-17 Bergen
Kurs: Rett standardkontrakt til rett tid 2018-04-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2018-04-18 Bergen
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2018-04-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2018-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 2018-04-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2018-04-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-05-29 Tromsø