Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2018-11-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2018-11-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-11-21 Bergen
Kurs i NS 8176 - Vibrasjoner i boliger fra samferdsel 2018-11-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-11-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2018-11-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i Systemrevisjon med nye NS-EN ISO 19011:2018 2018-12-04 Lysaker (Bærum)
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2019-01-22 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-01-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2019-02-12 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-02-20 Bergen
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2019-02-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2019-03-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2019-03-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2019-03-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2019-03-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-03-19 Stavanger
Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001 2019-03-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-03-20 Stavanger
Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800 2019-03-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2019-04-04 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2019-04-04 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2019-04-09 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2019-04-10 Trondheim
Kurs i NS 8415- Underentreprise 2019-04-10 Bergen
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2019-04-11 Bergen
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2019-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2019-05-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2019-05-09 Bergen
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2019-05-14 Bergen
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2019-05-14 Lysaker (Bærum)