Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
Kurs i rollen som kvalitets- og miljøleder 2017-05-30 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med sertifiseringseksamen 2017-05-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-05-31 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-06-01 Tromsø
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2017-06-13 Lysaker (Bærum)
Kurs - Revisjonsleder med sertifiseringseksamen 2017-08-22 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-08-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-08-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2017-09-05 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2017-09-06 Lysaker (Bærum)
Konferanse om ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø 2017-09-07 Oslo
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2017-09-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2017-09-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2017-09-13 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-09-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet 2017-09-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i Offentlige anskaffelser - Nytt regelverk 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007 NA:2014 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid 2017-09-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2017-09-20 Lysaker(Bærum)
Workshop i Praktisk miljøledelse med nye NS-EN ISO 14001 2017-09-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider 2017-09-21 Trondheim
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-09-26 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-09-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2017-09-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-04 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-05 Trondheim
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-10 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-11 Bergen
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2017-10-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2017-10-17 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-10-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 31010 – Metoder for risikovurderinger 2017-10-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-10-19 Lysaker (Bærum)
Konferanse: Integrert styring og ledelse 2017-10-24 Oslo
Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider 2017-10-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg 2017-10-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2017-10-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2017-11-01 Bergen
Kurs i NS 5815 – Risikovurdering av anleggsarbeid 2017-11-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2017-11-02 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-11-02 Bergen
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2017-11-02 Lillestrøm
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2017-11-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2017-11-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2017-11-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2017-11-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2017-11-22 Bergen
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-12-05 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-12-07 Lysaker (Bærum)