Forbrukerblanketter

Byggblankettene nedenfor er særskilt tilpasset til forbrukerforhold, jf. bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven.

Virksomheter og andre som ønsker å abonnere på disse eller andre blanketter, relatere dem til prosjekter eller annen utvidet funksjonalitet, kan kjøpe blankettene eller få mer informasjon under eblanketter.

Byggblankett 3425 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg det hovedsakelige av planlegging og oppføring av bolig, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren.

Byggblankett 3426 A - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kontrakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A er ment for arbeider der vederlaget er mindre enn 2 G.

Byggblankett 3426 B - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag over 2 G.

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kontrakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B er ment for arbeider der vederlaget er på mer enn 2 G.

Byggblankett 3427 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør om rett til tomt med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3428 - Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført

Kontrakten skal brukes i avtale mellom kjøper og selger om rett til fast eiendom med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som skal utføres på eiendommen er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3429 A - Bustadoppføringslova - Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig

Kontrakten skal brukes i avtale om rett til tomt dersom selger eller bortfester av tomten senere skal utføre byggearbeidene på tomten.

Byggblankett 3429 B - Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

Kontrakten skal brukes i avtale om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus, dersom retten til tomten tidligere er overført fra entreprenøren.

Byggblankett 3404 - Forbrukerkjøpsloven - Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

Kontrakten skal brukes i kontrakter mellom forbruker og selger om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger.

Byggblankett 3501 - Håndverkertjenesteloven - Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag 2 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig, herunder fritidsbolig. Forutsetningen er at det avtalte vederlaget er på 2 G eller mer.

Byggblankett 3502 - Håndverkertjenesteloven - Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag mindre en 2 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig, herunder fritidsbolig. Forutsetningen er at det avtalte vederlaget er på mindre enn 2 G.

Byggblankett 8430 C - Overtakelse av bygg og anlegg – innkallingsbrev

Dette er et innkallingsbrev som brukes ved overtakelse av bolig.

Byggblankett 8430 D - Overtakelse av bygg og anlegg – overtakelsesprotokoll

Dette er en overtakelsesprotokoll som fylles ut ved overtakelse av bolig.

Byggblankett 8430 E - Overtakelse av bygg og anlegg – mangelliste

Dette er en mangelliste som brukes ved overtakelse av bolig dersom den har mangler.

Salg og support

Hjelp

Nettprat: Spør oss direkte på nett

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider nettprat/telefon: man-fre 8-16