Standardiseringen i Norge

       

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

 

NEK har ansvar for standardisering innenfor el- og ekom-området og vedtar standarder på disse områdene.

Standard Morgen
Arrangement fra Standard Norge
Arrangement fra NEK
Kurs i standardisering

Det grønne skiftet - lansering av ny ISO 14004

I videoen over kan se høre Per Sandberg, som er sekretariatsleder for Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Se også andre videoer fra lanseringen av miljøstandarden ISO 14004.

Klikkbar knapp til termbasen Snorre
Klikkbar link til termbasen Electropedia
Klikkbar knapp til forbrukerblanketter
Klikkbar knapp til www.reisekjeden.no