Standardiseringen i Norge

       

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

 

NEK har ansvar for standardisering innenfor el- og ekom-området og vedtar standarder på disse områdene.

Standard Morgen
Arrangement fra Standard Norge
Arrangement fra NEK
Kurs i standardisering

Personer rundt et møtebord

Vi søker to forretningsutviklere med sektoransvar og en prosjektleder - helse og omsorg

Standard Norge har to ledige stillinger som rapporterer til leder forretningsutvikling, og en stilling som prosjektleder knyttet til helse- og omsorg. Søknadsfrist: Snarest. Les mer om stillingene Forretningsutvikler med sektoransvar for Bygg, Anlegg og Eiendom, Forretningsutvikler med sektoransvar for IKT, Energi og Industri og Prosjektleder - helse og omsorg.

Klikkbar knapp til termbasen Snorre
Klikkbar link til termbasen Electropedia
Klikkbar knapp til forbrukerblanketter
Klikkbar knapp til www.reisekjeden.no