Standarder på høring

Det utarbeides stadig nye standarder, og noen trekkes tilbake. Vi har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som er ute til høring og hva som har kommet av nye standarder.

Standarder på høring
Denne tjenesten gir tilgang til alle nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og bransjestandarder for petroleumsnæringen (NORSOK) som til enhver tid er på høring. Du kan abonnere på emner (i henhold til ICS-kode). Når et forslag til standard innenfor et emne du har valgt, kommer på høring, får du en automatisk varsling per e-post. E-postmeldingen inneholder en direktelink til det aktuelle høringsforslaget.

Systemet gir tilgang til standard-teksten på skjermen og du kan skrive inn høringskommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Alle kommentarer som kommer inn blir tatt opp til behandling.

Høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i 2 måneder, men det oppgis høringsfrist for hvert dokument. Det er gratis å laste ned høringsforslag i PDF, men det krever at du er innlogget. Det er samme innlogging som i nettbutikken.

Du kan finne en brukerveiledning under "Hjelp" i høringssystemet.

Standarder på høring

Nasjonale (norskutarbeidede) standarder på høring
Nasjonale standarder på høring er tilgjengelige via "Standarder på høring". Alle nasjonale dokumenter har "prNS" som kjennetegn. For tiden er følgende nasjonale standarder på høring:

Dokument Høringsfrist
prNS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 2018-05-19
Byggblankett 3425 Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig

2018-06-09

Byggblankett 3426 B Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig 2018-06-09
Byggblankett 3427 Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført 2018-06-09
Byggblankett 3428 Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført 2018-06-09
Byggblankett 3429 A Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig 2018-06-09
Byggblankett 3429 B Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

2018-06-09

prNS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon 2018-06-29

NORSOK-standarder
Standard Norge utvikler bransjestandarder for norsk petrolemsindustri. Gå til "NORSOK - enquiry and review" for å se ev. høringsforslag. 

Nye prosjekter
Se Standard Norges oversikt over nye prosjekter på nye områder.

Arbeidsprogram for Norsk Standard
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt utviklet Norsk Standard (lenke finnes også i menyen til venstre). Oversikten viser om standarden er under arbeid, om den er på høring (med høringfrist) eller om det er en ferdig standard.

Oversikt over forslag og nye standarder
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid (lenke finnes også i menyen til venstre).

 

Standard Norges logo med visjonen

Sist oppdatert: 2018-05-14