Standarder på høring

Det utarbeides stadig nye standarder, og noen trekkes tilbake. Vi har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som er ute til høring og hva som har kommet av nye standarder.

1) Standarder på høring (fra Standard Norge)
Denne tjenesten gir tilgang til alle nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og bransjestandarder for petroleumsnæringen (NORSOK) som til enhver tid er på høring. Du kan abonnere på emner (i henhold til ICS-kode).

Når et forslag til standard innenfor et emne du har valgt, kommer på høring, får du en automatisk varsling per e-post. E-postmeldingen inneholder en direktelink til det aktuelle høringsforslaget.

Systemet gir tilgang til standard-teksten på skjermen og du kan skrive inn høringskommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Alle kommentarer som kommer inn blir tatt opp til behandling.

Høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i 2 måneder, men det oppgis høringsfrist for hvert dokument. Det er gratis å laste ned høringsforslag i PDF, men det krever at du er innlogget. Det er samme innlogging som i nettbutikken.

Du kan finne en brukerveiledning under "Hjelp" i høringssystemet.

Standarder på høring

2) Nasjonale standarder på høring fra Standard Norge
Nasjonale standarder på høring er tilgjengelige via "Standarder på høring". Alle nasjonale dokumenter vil ha "prNS" som kjennetegn. For tiden er følgende nasjonalt utarbeidede standarder på høring:

Dokument Prosjektleder Høringsfrist
prNS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Vivian Meløysund 2016-08-22
prNS 3420-Z  Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold Merete Fadler 2016-08-30
prNS-EN 13808:2013/NA - Nasjonalt tillegg NA - Veiledning til dokumentasjon for kationiske bituminøse emulsjoner som brukes i Norge Javad Sunde Fahadi 2016-09-11
prNS 3420-BM Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BM: Ventilasjonssystemer Kristofer Polak 2016-09-15
prNS 4180 Læringsteknologi – Metadata for læringsressurser Håvard Hjulstad 2016-09-15
prNS 8437 Alminnelige kontraktsbestemmelser for helsetjenester og assistanse i hjemmet Hege Thorkildsen 2016-09-15
prNS-ISO 26825:2008/NA Nasjonalt tillegg NA - Anestesi- og respirasjonsutstyr - Brukerpåførte etiketter for sprøyter som inneholder legemidler til bruk ved anestesi - Farger, utforming og ytelse Hilde Aarefjord 2016-09-16

3) Elektrotekniske standarder
Norsk Elektroteknisk Komite har høringer på elektrotekniske standarder.

Dokument Prosjektleder Høringsfrist
     

4) NORSOK-standarder
Standard Norge utvikler bransjestandarder for norsk petrolemsindustri. Gå til "NORSOK - enquiry and review" for å se ev. høringsforslag. 

5) Nye prosjekter
Se Standard Norges oversikt over nye prosjekter på nye områder.

6) Arbeidsprogram for Norsk Standard
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt utviklet Norsk Standard (lenke finnes også i menyen til venstre).

7) Oversikt over forslag og nye standarder
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid fra Standard Norge (lenke finnes også i menyen til venstre).

Sist oppdatert: 2016-08-17