SN/K 106  Hjelpemidler for funksjonshemmede

Det utarbeides standarder for hjelpemidler for funksjonshemmede og for personer med spesielle behov. Standardene angir krav og prøvingsmetoder for bl.a. ganghjelpemidler, manuelle og elektriske rullestoler, pasientløftere, regulerbare senger, hjelpemidler for inkontinens og ostomiprodukter.
Følgende europeiske og internasjonale komiteer utarbeider standarder for hjelpemidler for funksjonshemmede:

  • CEN/TC 293 Assistive products for persons with disability
  • ISO/TC 173 Assistive products for persons with disability

NAV følger arbeidet. NS-EN ISO 9999:2007 Hjelpemidler for funksjonshemmede ? Klassifisering og terminologi (ISO 9999:2007), er oversatt til norsk. NAV hjelpemiddelsentraler og spesialenheter benytter terminologien og klassifiseringen i denne standarden for å organisere informasjon om hjelpemidler i hjelpemiddelsentralens logistikksystem og i NAVs informasjonsdatabase om hjelpemidler: www.hjelpemiddeldatabasen.no

Klassifikasjonskoder og termer skal også kunne benyttes bl.a. i forbindelse med statistikk, markedsundersøkelser og anbud på hjelpemidler.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Rudolph Brynn (rbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)