Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Representantskapet

Etter årsmøtet i 2016 består ledelsen av representantskapet i Standard Norge av følgende personer:

Ordfører
Direktør Ingebjørg Harto, NHO

Varaordfører
Stabsdirektør Inger Vold Zapffe, Husbanken

Sist oppdatert: 2016-06-17