Glassfasade til kontorbygning
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Akustikk og støy

Standardiseringen på akustikk og støy omfatter blant annet akustisk terminologi, målinger av lyd og støy i bygninger, lydklassifisering av bygninger, målinger i ytre miljø og på arbeidsplasser, samt undervannsakustikk (egen lenke). I tillegg omfattes også arbeid knyttet til hørsel, hørselstesting og hørselsvern. Standardiserte målinger av lydforhold i bygninger, støy i arbeidsmiljø og i ytre miljø, brukes for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk.

Lydklasser

NS 8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. Byggteknisk forskrift (TEK) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger.

Les med om lydklasser

Støy i arbeidsmiljø

Måling og vurdering av støy i arbeidsmiljø i henhold til krav i regelverk er høyt prioritert. Det er utarbeidet standarder for måling av støy i arbeidsmiljø: en forenklet metode (NS 4815-1), en teknisk metode (NS-EN ISO 9612) og en metode for områdemålinger og utarbeidelse av støykotekart (NS 4814).

Les mer om støy i arbeidsmiljø

Hørselsvern

Riktig valg, stell og bruk er helt avgjørende for hvor god beskyttelse man får av hørselsvern. NS-EN 458 Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer, er et resultat av EUs direktiv om personlig verneutstyr.

Les mer om hørselsvern

Akustikk i musikklokaler

NS-ISO 23591 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving, inneholder aktuelle krav til lydforhold for lokalene for musikkøving.

Les mer om akustikk i musikklokaler

Undervannsakustikk

Kommersiell og militær aktivitet i havområder sammen med naturlige hendelser som jordskjelv og andre fenomener, fører til at havomgivelsene blir utsatt for sterk støy og forurensning. Standarder for undervannsakustikk tar for seg lyd og akustikk under vann både i forhold til naturlig, biologisk og menneskeprodusert lyd.

Les mer om undervannsakustikk

Universell utforming av lydtekniske løsninger

Universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er i liten grad detaljert i regelverket. Det finnes flere generelle veiledninger, men kunnskapen om hvordan man skal planlegge, gjøre valg og bestille løsninger, installere, vedlikeholde og bruke ulike løsninger, er lite eller vanskelig tilgjengelig.

Les mer om universell utforming av lydtekniske løsninger

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringen foregår nasjonalt (Standard Norge), globalt (ISO) og i Europa (CEN). Oppfølging i Norge av det europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med speilkomiteen for akustikk (SN/K 001).

Norske eksperter deltar aktivt i ca. 30 arbeidsgrupper i europeiske CEN  og globale ISO. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres i stor grad av CEN.

Norge har hatt sekretariatet for ISO-arbeidet om musikkøverom, og det er med suksess utarbeidet en ny internasjonal standard, ISO 23591, basert på en nasjonal, Norsk Standard, NS 8178.  Les mer om dette under Akustikk i musikklokaler.

Støy i arbeidsmiljø er høyt prioritert som følge av revisjon av EU-direktiver. Det er også utgitt en samling av de viktigste standardene for måling av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljø. Disse er oversatt til norsk. Les mer om dette under støy i arbeidsmiljø.

Mange av standarder er harmoniserte under maskindirektivet og det er gitt en oversikt av disse bl.a. i lenken over harmoniserte standarder

Det er gitt en oversikt over aktuelle standarder for hørselsmåling

Kontaktpersoner

Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Utvalgte standarder

NS 8175:2019

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2022-01-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 125,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk — Måling av romakustiske parametere — Del 3: Åpne kontorlandskap (ISO 3382-3:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-01 (2022-01-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 5 585,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Feltmålemetoder og Bygningsakustikk.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014)

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Akustikk — Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler — Del 2: Trinnlydisolasjon (ISO 16283-2:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 3: Luftlydisolasjon av yttervegger (ISO 16283-3:2016)

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang