Akustikk i musikklokaler

NS-ISO 23591 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving, inneholder aktuelle krav til lydforhold for lokalene for musikkøving.

NS-ISO 23591 definerer kriterier til musikkøverom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler, og kan brukes til vurdering av egnethet av både nye og eksisterende bygg/rom og lokaler til en musikkform. Standarden kan brukes til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

Den internasjonale standarden NS-ISO 23591 erstattet den nasjonale standarden NS 8178 i 2022.

Norsk Standard for musikkøverom ble til en Internasjonal standard

NS 8178 var oversatt til engelsk og var en populær standard internasjonalt. Med bakgrunn i den store interessen internasjonalt foreslo Standard Norge, etter initiativ fra Norsk Musikkråd og i samråd med komiteen for akustikk, at NS 8178 burde gjøres til en Internasjonal standard. I november 2018 ble en internasjonal arbeidsgruppe opprettet med 28 representanter fra 12 land.

Forslaget til ISO-standard var på høring hos medlemslandene og responsen var overveldende positiv. Den nye standarden ble utgitt i september 2021, ett år tidligere enn først planlagt.

Asiatiske eksperter jobber nå videre med et eget tillegg om lydeffektnivå fra asiatiske musikkinstrumenter. Tillegget er planlagt utarbeidet når resultater fra forskning og forarbeid er klart fra disse landene.

Leder for Akershus Musikkråd Jon G. Olsen ledet den internasjonale arbeidsgruppen og Standard Norge hadde sekretariatsfunksjonen. 

Ny utgave av NS 8178

Etter at NS 8178 ble erstattet av NS-ISO 23591 i 2022 ble det startet et arbeid med å revidere NS 8178, og en revidert utgave kommer til å inneholde kriterier for mindre framføringslokaler som ikke er med i den internasjonale standarden.


Les mer:

Kurstilbud

Det holdes kurs etter forespørsel. Les mer om vårt kurstilbud på våre kurssider.

Andre nyttige (eksterne) lenker

Sist oppdatert: 2023-01-24

NOK 828,00 (eks. mva)

Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2022-01-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8178:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8178:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-08) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang