Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Akustikk i musikklokaler

Musikkbransjen tok opp mangelen på egnede akustiske krav til musikkrom og ‑lokaler og andre steder som brukes til øving for ulike musikkformer f.eks. korsang, rockemusikk, korpsmusikk, kammermusikk, band og sangøvelser. Bransjen opplevde at norske kommuner mangler retningslinjer for akustiske forhold for å kunne stille krav til lokaler for ulike musikkformål. Det er også manglende forståelse av problematikken fra ulike hold. Det er behov for å definere og beskrive akustiske krav etter musikksjanger, til bruk for både profesjonelle musikkutøvere og amatører.

Etter initiativet fra bransjen ble det utarbeidet en standard for musikkøvingsrom og mindre øvingssaler som også brukes for fremføring, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Standarden skal sikre bedre musikklokaler og vil være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom. Den kan brukes i planleggingen av bygninger, anbudsdokumenter, mv. for å oppnå gode nok lydforhold bl.a. for øving og undervisning.

NS 8178 beskriver kriterier til musikkøvingsrom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler, f.eks. kultursaler og gymsaler som brukes til musikkutøvelse. Standarden kan brukes for vurdering av egnethet til en musikkform både for nye og eksiterende bygg/rom og lokaler. Den kan brukes til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

Standarden er også tilgjengelig på engelsk.

Les artikler som ble publisert i forbindelse med lansering av standarden

Kurstilbud

  • Det holdes kurs etter forespørsel.

Andre nyttige (eksterne) lenker

Sist oppdatert: 2017-03-06

NS 8178:2014

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8178:2014

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter