Hus
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Areal- og volumberegninger av bygg – NS 3940

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende.

Standarden gir ikke bestemmelser om hvilke begreper som skal brukes for det enkelte formålet. Dette er i noen sammenhenger regulert i lov eller forskrift, eller for enkelte fag gitt i bransjenormer. Det er viktig at det velges areal- eller volumbegrep som passer best til formålet. En oversikt over bruk av areal- og volumbegreper til ulike formål er gitt i et eget tillegg i standarden.

To veiledninger til NS 3940

Sammen med den nye utgaven av NS 3940 finnet det to veiledninger som baserer seg på standarden:

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger
Formålet med denne veiledningen er å vise hvilke arealenheter som skal nyttes ved kjøp/salg av boliger og fritidsboliger, dersom areal oppgis, og hvordan disse arealene måles. Boligareal (BOA) som begrep utgår helt, fordi uttrykket har medført misforståelser/konflikter.

Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg
Veiledningen viser hvilke prinsipper for arealberegning som skal benyttes ved utleie av næringseiendom, og hvordan disse skal måles. Veiledningen er basert på NS 3940:2012 Areal og volumberegninger av bygninger, men den inneholder ytterligere presiseringer og stiller to tilleggskrav til måleverdighet.

Sist oppdatert: 2022-02-07

NS 3940:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Areal- og volumberegninger av bygninger

SpråkNorskUtgave: 4 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704

SpråkNorskUtgave: 3 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg. En veileder basert på NS 3940:2012. P696

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang