Passivhus
Tallhall, Meteorologisk institutt i Oslo. Arkitekt: Pir II Oslo AS. Foto: Laila Meyrick/Velour.no

Bærekraftige byggverk

Denne fagsiden omfatter standardiseringsarbeid knyttet til ytre miljø, universell utforming, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i BAE-næringen. Disse fagområdene er i stor utvikling, med sterke, men ulike, nasjonale interesser. Det internasjonale standardiseringsarbeidet er forventet å øke og viktigheten av at flere norske eksperter bidrar i dette arbeidet er stor.

Miljøriktige eller bærekraftige byggverk
Standard Norges komité SN/K 223 Miljøstandardisering i BAE-næringen følger opp utviklingen av det internasjonale standardiseringsarbeidet som pågår i CEN (den europeiske standardiserings-organisasjonen) og i ISO (den internasjonale, globale, standardiseringsorganisasjonen). Komiteen ledes av Byggevareprodusentenes forening ved Arne Skjelle.

I 2012 vil alle de fire rammestandardene for Bærekraftige byggverk, utviklet i CEN/TC 350 Sustainability of construction works, publiseres. Komiteen utvikler et sett av standarder som sammen danner grunnlag for å kunne vurdere en  bygnings bærekraftighet(eksisterende eller prosjektert). I begrepet "Bærekraftige byggverk" ligger bygningens påvirkning på det ytre miljø, sosiale og samfunnsmessige hensyn og økonomiske rammer. Alle standardene er basert på livssyklus-tankegang (LCA). CEN/TC 350 har følgende arbeidsgrupper:

  • WG 1 - Environmental performance of buildings
  • WG 2 - Building life cycle description
  • WG 3 - Products level
  • WG 4 - Economic performance assessment of buildings
  • WG 5 - Social performance assessment of buildings

ISO utvikler også standarder for å miljøvurdere bygninger. Komiteen heter ISO/TC 59/SC 17 Sustainability in buildings and civil engineering works og er en underkomité (sub-) til TC 59 Building and civil engineering works (se egen fagsiden om denne komiteen). SC 17 tar også for seg anleggsdelen av BAE-næringen, men har ikke tatt med hele bærekraftsperspektivet. I SC 17 er det opprettet fem arbeidsgrupper:

  • WG 1 – General principles and terminology
  • WG 2 – Sustainability indicators
  • WG 3 – Environmental declaration of products (Norge leder dette arbeidet)
  • WG 4 – Environmental performance of buildings
  • WG 5 – Civil engineering works

Les også om arbeidet til Standard Norges komité SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn.

Kontaktpersoner

Bjørn Brunstad
Prosjektleder
934 41 502 / bbr@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

ISO 15392:2008

Standard

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Sustainability in building construction — General principles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-04-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 21930:2017

Standard

NOK 1 803,00 (eks. mva)

Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental product declarations of construction products and services

SpråkEngelskUtgave: 2 (2017-07-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 1: Generelt rammeverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter