Passivhus
Tallhall, Meteorologisk institutt i Oslo. Arkitekt: Pir II Oslo AS. Foto: Laila Meyrick/Velour.no

Bærekraftige byggverk

Denne fagsiden omfatter standardiseringsarbeid knyttet til ytre miljø, universell utforming, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i BAE-næringen. Disse fagområdene er i stor utvikling, med sterke, men ulike, nasjonale interesser. Det internasjonale standardiseringsarbeidet er forventet å øke og viktigheten av at flere norske eksperter bidrar i dette arbeidet er stor.

Miljøriktige eller bærekraftige byggverk
Standard Norges komité SN/K 223 Miljøstandardisering i BAE-næringen følger opp utviklingen av det internasjonale standardiseringsarbeidet som pågår i CEN (den europeiske standardiserings-organisasjonen) og i ISO (den internasjonale, globale, standardiseringsorganisasjonen). Komiteen ledes av Byggevareprodusentenes forening ved Arne Skjelle.

I 2012 vil alle de fire rammestandardene for Bærekraftige byggverk, utviklet i CEN/TC 350 Sustainability of construction works, publiseres. Komiteen utvikler et sett av standarder som sammen danner grunnlag for å kunne vurdere en  bygnings bærekraftighet(eksisterende eller prosjektert). I begrepet "Bærekraftige byggverk" ligger bygningens påvirkning på det ytre miljø, sosiale og samfunnsmessige hensyn og økonomiske rammer. Alle standardene er basert på livssyklus-tankegang (LCA). CEN/TC 350 har følgende arbeidsgrupper:

  • WG 1 - Environmental performance of buildings
  • WG 2 - Building life cycle description
  • WG 3 - Products level
  • WG 4 - Economic performance assessment of buildings
  • WG 5 - Social performance assessment of buildings

ISO utvikler også standarder for å miljøvurdere bygninger. Komiteen heter ISO/TC 59/SC 17 Sustainability in buildings and civil engineering works og er en underkomité (sub-) til TC 59 Building and civil engineering works (se egen fagsiden om denne komiteen). SC 17 tar også for seg anleggsdelen av BAE-næringen, men har ikke tatt med hele bærekraftsperspektivet. I SC 17 er det opprettet fem arbeidsgrupper:

  • WG 1 – General principles and terminology
  • WG 2 – Sustainability indicators
  • WG 3 – Environmental declaration of products (Norge leder dette arbeidet)
  • WG 4 – Environmental performance of buildings
  • WG 5 – Civil engineering works

Les også om arbeidet til Standard Norges komité SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn.

Kontaktpersoner

Marianne Werner
Prosjektleder
980 16 785 / mwe@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 621,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 1: Generelt rammeverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig prestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 757,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger og anlegg - Del 5: Rammeverk for spesifikke prinsipper og krav for anlegg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 15392:2008

Standard

NOK 1 281,00 (eks. mva)

Sustainability in building construction — General principles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-04-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 694,00 (eks. mva)

Bærekraftige bygninger og anlegg - Grunnleggende produktkategoriregler for miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 15978:2011

Standard

NOK 779,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 757,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3720:2018

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter