NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering

Eurokode 7 gjelder for geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner. Dette inkluderer blant annet fundamentering av bygninger, støttekonstruksjoner, fyllinger og skråningsstabilitet. Standarden er i samsvar med prinsipper og krav gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1997 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Byggegrop ved Havnelageret i OsloEurokode 7 gjelder krav til konstruksjonens styrke, stabilitet, brukbarhet og bestandighet. Krav til for eksempel varmeisolasjon eller lydisolasjon, er derimot ikke tatt med. I NS-EN 1997 omhandles utførelse i den grad det er nødvendig for at forutsetningene for prosjekteringen skal være oppfylt.

NS-EN 1997 har følgende deler:

  • 1: Allmenne regler
  • 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver

NS-EN 1997 brukes sammen med:

  • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
  • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
  • NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
  • NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
  • NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
  • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
  • Andre aktuelle standarder

Andre standarder
Egne europeiske standarder er beregnet brukt for forhold som gjelder utførelse og håndverksmessig arbeid.

Sist oppdatert: 2015-01-06

Eurokode 7

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 695,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 0 + 1

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 8 175,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 2

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 055,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 3

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 10 115,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 6

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 695,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 6 - Prosjektering av murkonstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 8

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 505,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang