Oversikt Eurokoder

Tabellen nedenfor viser en oversikt over alle Eurokodene. Språket på selve standarden er angitt med norsk (no) eller engelsk (en) i kolonnen for språk i tabellen.

Kolonnen "A" viser om og i tilfellet hvilke rettelsesblad (AC) eller endringsblad (A1, A2 osv.) som er utgitt til den enkelte standarden. I tabellen er det oppgitt de siste og gyldige versjonene. I noen tilfeller er rettelsesblad innarbeidet i standarden, mens de i andre distribueres separat. Alle rettelsesblad er gratis.

Oversikten er oppdatert per 1. juli 2011.

Eurokode Norsk tittel Språk A

1990+NA

Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

no

 

1990/NA/A1

Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner (endringsblad til nasjonalt tillegg)

no

 

1990/A1+NA

Endringsblad A1 - Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner (Annex A2 Bruer)

en

AC:2010

Eurokode 1: Laster (lenke til standardsamling for Eurokode 0 og 1)

1991-1-1+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger

no

AC:2009

1991-1-2+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på konstruksjoner ved brann

no

AC:2009

1991-1-3+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster

no

AC:2009

1991-1-4+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster

no

AC:2010

1991-1-4/A1 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster

en

 

1991-1-5+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-5: Allmenne laster - Termiske påvirkninger

no

AC:2009

1991-1-6+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-6: Allmenne laster - Laster under utførelse

no

AC:2013

1991-1-7+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 1-7: Allmenne laster - Ulykkeslaster

no

AC:2010

1991-2+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 2: Trafikklast på bruer

en

AC:2010

1991-3+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 3: Laster fra kraner og maskineri

en

 

1991-4+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 4: Siloer og beholdere

en

 

Eurokode 2: Betong (lenke til standardsamling for Eurokode 2)

1992-1-1+NA

Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

no

AC:2010

1992-1-2+NA

Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2008

1992-2+NA

Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 2: Bruer

en

AC:2008

1992-3+NA

Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 3: Siloer og beholdere

en

 

Eurokode 3: Stål (lenke til standardsamling for Eurokode 3)

1993-1-1+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

(* dette er rettelsesblad til NA)

no

AC:2009
AC:2010*

1993-1-2+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2009

1993-1-3+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-3: Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler

en

AC:2009

1993-1-4+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-4: Konstruksjoner av rustfritt stål

en

 

1993-1-5+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-5: Platekonstruksjoner

en

AC:2009

1993-1-6+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-6: Skallkonstruksjoner

en

AC:2009

1993-1-7+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-7: Skivekonstruksjoner

en

AC:2009

1993-1-8+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-8: Knutepunkter

no

AC:2009

1993-1-9+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-9: Utmattingspåkjente konstruksjoner

en

AC:2009

1993-1-10+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-10: Materialets slagseighet og egenskaper i tykkelsesretningen

no

AC:2009

1993-1-11+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-11: Konstruksjoner med strekk-kabler

en

AC:2009

1993-1-12+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-12: Konstruksjoner med høyfast stål

en

AC:2009

1993-2+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 2: Bruer

en

AC:2009

1993-3-1+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 3-1:Tårn og master

en

AC:2009

1993-3-2+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 3-2: Skorsteiner

en

 

1993-4-1+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 4-1: Siloer

en

AC:2009

1993-4-2+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 4-2: Tanker

en

AC:2009

1993-4-3+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 4-3: Røranlegg

en

AC:2009

1993-5+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 5: Peler (Spunt)

en

AC:2009

1993-6+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 6: Kranbaner

en

AC:2009

Eurokode 4: Samvirke (lenke til standardsamling for Eurokode 4)

1994-1-1+NA

Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

en

AC:2009

1994-1-2+NA

Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2008

1994-2+NA

Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong – Del 2: Bruer

en

AC:2008

Eurokode 5: Tre (lenke til standardsamling for Eurokode 5)

1995-1-1+A1+NA

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

no

AC:2006

1995-1-1/A1

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

(Dette endringsbladet er innarbeidet i standarden.)

en

 

1995-1-2+NA

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2009

1995-2+NA

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 2: Bruer

en

 

Eurokode 6: Mur (lenke til standardsamling for Eurokode 6)

1996-1-1+NA

Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner

en

AC:2009

1996-1-2+NA

Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2010

1996-2+NA

Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 2: Valg av materialer og utførelse av murverk

en

AC:2009

1996-3+NA

Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerte murkonstruksjoner

en

AC:2009

Eurokode 7: Geoteknikk (lenke til standardsamling for Eurokode 7)

1997-1+NA

Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1: Allmenne regler

no

AC:2009

1997-2+NA

Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Prosjektering basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver

en

AC:2010

Eurokode 8: Jordskjelv (lenke til standardsamling for Eurokode 8)

1998-1+NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

no

AC:2009

1998-2+A1+NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 2: Bruer

en

AC:2010

1998-2/A1

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 2: Bruer

(Dette endringsbladet er innarbeidet i standarden.)

en

 

1998-3+NA

Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger

en

AC:2010

1998-4+NA

Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 4: Siloer, beholdere og rørledninger

en

 

1998-5+NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold

en

 

1998-6+NA

Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 6: Tårn, master og skorsteiner

en

 

Eurokode 9: Aluminium (lenke til standardsamling for Eurokode 9)

1999-1-1+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler

en

 

1999-1-1/A1

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler

(Dette endringsbladet er innarbeidet i standarden.)

en

 

1999-1-2+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2009

1999-1-3+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-3: Utmattingspåkjente konstruksjoner

en

 

1999-1-4+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-4: Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler

en

AC:2009

1999-1-5+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-5: Skallkonstruksjoner

en

AC:2009

Sist oppdatert: 2017-03-16