Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Oversikt Eurokoder

Tabellen nedenfor viser en oversikt over alle Eurokodene. Språket på selve standarden er angitt med norsk (no) eller engelsk (en) i kolonnen for språk i tabellen.

Kolonnen "A" viser om og i tilfellet hvilke rettelsesblad (AC) eller endringsblad (A1, A2 osv.) som er utgitt til den enkelte standarden. I tabellen er det oppgitt de siste og gyldige versjonene. I noen tilfeller er rettelsesblad innarbeidet i standarden, mens de i andre distribueres separat. Alle rettelsesblad er gratis.

Oversikten er oppdatert per 1. juli 2011.

Eurokode Norsk tittel Språk A

1990+NA

Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

no

 

1990/NA/A1

Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner (endringsblad til nasjonalt tillegg)

no

 

1990/A1+NA

Endringsblad A1 - Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner (Annex A2 Bruer)

en

AC:2010

Eurokode 1: Laster (lenke til standardsamling for Eurokode 0 og 1)

1991-1-1+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger

no

AC:2009

1991-1-2+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på konstruksjoner ved brann

no

AC:2009

1991-1-3+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster

no

AC:2009

1991-1-4+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster

no

AC:2010

1991-1-4/A1 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster

en

 

1991-1-5+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-5: Allmenne laster - Termiske påvirkninger

no

AC:2009

1991-1-6+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-6: Allmenne laster - Laster under utførelse

no

AC:2013

1991-1-7+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 1-7: Allmenne laster - Ulykkeslaster

no

AC:2010

1991-2+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 2: Trafikklast på bruer

en

AC:2010

1991-3+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 3: Laster fra kraner og maskineri

en

 

1991-4+NA

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 4: Siloer og beholdere

en

 

Eurokode 2: Betong (lenke til standardsamling for Eurokode 2)

1992-1-1+NA

Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

no

AC:2010

1992-1-2+NA

Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2008

1992-2+NA

Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 2: Bruer

en

AC:2008

1992-3+NA

Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 3: Siloer og beholdere

en

 

Eurokode 3: Stål (lenke til standardsamling for Eurokode 3)

1993-1-1+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

(* dette er rettelsesblad til NA)

no

AC:2009
AC:2010*

1993-1-2+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2009

1993-1-3+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-3: Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler

en

AC:2009

1993-1-4+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-4: Konstruksjoner av rustfritt stål

en

 

1993-1-5+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-5: Platekonstruksjoner

en

AC:2009

1993-1-6+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-6: Skallkonstruksjoner

en

AC:2009

1993-1-7+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-7: Skivekonstruksjoner

en

AC:2009

1993-1-8+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-8: Knutepunkter

no

AC:2009

1993-1-9+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-9: Utmattingspåkjente konstruksjoner

en

AC:2009

1993-1-10+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-10: Materialets slagseighet og egenskaper i tykkelsesretningen

no

AC:2009

1993-1-11+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-11: Konstruksjoner med strekk-kabler

en

AC:2009

1993-1-12+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-12: Konstruksjoner med høyfast stål

en

AC:2009

1993-2+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 2: Bruer

en

AC:2009

1993-3-1+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 3-1:Tårn og master

en

AC:2009

1993-3-2+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 3-2: Skorsteiner

en

 

1993-4-1+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 4-1: Siloer

en

AC:2009

1993-4-2+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 4-2: Tanker

en

AC:2009

1993-4-3+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 4-3: Røranlegg

en

AC:2009

1993-5+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 5: Peler (Spunt)

en

AC:2009

1993-6+NA

Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 6: Kranbaner

en

AC:2009

Eurokode 4: Samvirke (lenke til standardsamling for Eurokode 4)

1994-1-1+NA

Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

en

AC:2009

1994-1-2+NA

Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2008

1994-2+NA

Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong – Del 2: Bruer

en

AC:2008

Eurokode 5: Tre (lenke til standardsamling for Eurokode 5)

1995-1-1+A1+NA

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

no

AC:2006

1995-1-1/A1

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

(Dette endringsbladet er innarbeidet i standarden.)

en

 

1995-1-2+NA

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2009

1995-2+NA

Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 2: Bruer

en

 

Eurokode 6: Mur (lenke til standardsamling for Eurokode 6)

1996-1-1+NA

Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner

en

AC:2009

1996-1-2+NA

Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2010

1996-2+NA

Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 2: Valg av materialer og utførelse av murverk

en

AC:2009

1996-3+NA

Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerte murkonstruksjoner

en

AC:2009

Eurokode 7: Geoteknikk (lenke til standardsamling for Eurokode 7)

1997-1+NA

Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1: Allmenne regler

no

AC:2009

1997-2+NA

Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Prosjektering basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver

en

AC:2010

Eurokode 8: Jordskjelv (lenke til standardsamling for Eurokode 8)

1998-1+NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

no

AC:2009

1998-2+A1+NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 2: Bruer

en

AC:2010

1998-2/A1

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 2: Bruer

(Dette endringsbladet er innarbeidet i standarden.)

en

 

1998-3+NA

Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger

en

AC:2010

1998-4+NA

Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 4: Siloer, beholdere og rørledninger

en

 

1998-5+NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold

en

 

1998-6+NA

Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 6: Tårn, master og skorsteiner

en

 

Eurokode 9: Aluminium (lenke til standardsamling for Eurokode 9)

1999-1-1+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler

en

 

1999-1-1/A1

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler

(Dette endringsbladet er innarbeidet i standarden.)

en

 

1999-1-2+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

en

AC:2009

1999-1-3+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-3: Utmattingspåkjente konstruksjoner

en

 

1999-1-4+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-4: Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler

en

AC:2009

1999-1-5+NA

Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner – Del 1-5: Skallkonstruksjoner

en

AC:2009

Sist oppdatert: 2017-03-16