Kontruksjonstegning
foto: iStock

Beskrivelsessystem bygg og anlegg - NS 3420

NS 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Den brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter. Den brukes også i en del sammenhenger i drifts- og vedlikeholdsfasen og ved restaurering og rehabilitering av bygg og anlegg. Standarden inneholder krav til materialer og utførelse.

Delstandarden NS 3420-0 gir en generell orientering om hvordan hele NS 3420 er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer og hvordan kravpunkten er strukturert i a)-, b)-, c)-, d)-, e)-, x)- og y)-punkter.

Det er 40 år siden standarden ble utgitt første gang, og den er utgitt i mange versjoner opp gjennom årene. Dette kan du lese mer om under utvikling og historikk. NS 3420 leveres både i papirformat og som database. En oversikt over alle delene i NS 3420 kan du finne under gyldige deler for NS 3420. Det er fagfolk fra den norske byggebransjen som utarbeider faginnholdet i standarden.

Postgrunnlag
NS 3420 er forutsatt brukt som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Til grunn for systemet ligger kodede postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Nedenfor er det vist eksempler på et postgrunnlag slik det ligger i NS 3420 og eksempel på hvordan dette blir ferdigutfylt i en prosjektbeskrivelse.

Postgrunnlag før utfylling:

QB2.1--x-
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal [m2]

Fasthet/sortering: {Matrise QB:1}
Type bindingsverk: {Matrise Q:1}
Dimensjon: {Matrise QB:2}
Spikerslag: {Matrise Q:2}

Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Feste bunnsvill:
Vegghøyde:
Underlag:

Andre krav: (Q, y3.2; QB2.1, y3.3)     Ja     Nei 

Ferdig utfylt post i en prosjektbeskrivelse:

QB2.111181
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal                                                      m2           12

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm

Lokalisering: Se tegning nr. A2-200
Feste bunnsvill: Spikerplugger c/c-avstand 1000 mm
Vegghøyde:
2700 mm
Underlag: Skummet polyetylenstrimmel på betongdekke

Andre krav: Nei 

Bak hvert eneste postgrunnlag ligger krav til delproduktet eller ytelsen gruppert under standardiserte bestemmelser og spesifikasjoner. Dette betyr at for å vite hva grunnlaget for prisen er, må du ha mulighet for å slå opp i de bakenforliggende krav.

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving, kontroll
x) Mengderegler
y) Spesifikasjon

Under punkt y) Spesifikasjon foreligger regler, informasjon og veiledning knyttet til utfylling av postgrunnlaget som er ment i hovedsak for den som skal utarbeide beskrivelse.

Referansestandarder
Mange av kravene til materialer og utførelse er gitt gjennom henvisning til andre standarder. Henvisninger er understreket i teksten, og refererer til en standard som finnes under punkt 2 Normative referanser i den fagstandard postgrunnlaget befinner seg i. Se egen oversikt over referansestandarder som er benyttet i NS 3420.

Sekundærfunksjoner
Selv om NS 3420 primært er utarbeidet som grunnlag for beskrivelser og inngåelse av entreprisekontrakter, vil den også være et navigasjonsverktøy for å finne fram i den etter hvert økende mengden av europeiske material- og utførelses­standarder. Standardens krav vil kunne brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider som ikke er beskrevet ved hjelp av standarden. Dette fordi det er bransjens aktører som selv har utarbeidet kravene, og disse gjenspeiler derfor det som i bygge- og anleggsbransjen må betraktes som ”normale” krav til utførelse av slike arbeider i Norge. NS 3420 legges derfor ofte til grunn i tvistesaker om toleransekrav.

Kodestruktur og redigering
Kravene i NS 3420 gjøres gjeldende via et alfanummerisk kodesystem. Standardens krav er ordnet hierarkisk. Dette innebærer at felles krav plasseres på et overordnet nivå, mens detaljkravene legges på lavere nivåer. Kodene viser til hvilke krav som gjøres gjeldende. Disse vil ofte være angitt gjennom henvisninger til europeiske material- og utførelses­standarder.

NS 3420 er delt opp i fagdeler betegnet med en eller to bokstaver. Hovedstrukturen er følgende:

0 Orientering
Fellesbestemmelser
2 Struktur og stikkordliste
A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
B Sammensatte elementer og systemer (tilbys ikke som egen delstandard, men på tobokstavs-nivå)
BE Bygningselementer
BM Ventilasjonstekniske systemer
BN Elektrotekniske systemer
BQ Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
BR Gods- og varetransportører
BS  Taubaneinstallasjoner for persontransport
BW  Seksjoner av byggverk
C Forberedende ytelser
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Grunnarbeider – Del 1
G Grunnarbeider – Del 2
J Dekke- og banearbeider
Anleggsgartnerarbeider
L Betongarbeider
N Mur- og flisarbeider
Metallarbeider
Q Tømrerarbeider
Montasje- og innredningsarbeider
S Isolering, tetting og tekking
T Maler- og beleggarbeider
Rørinstallasjoner
V Ventilasjonsinstallasjoner
W Elkraft- og teleinstallasjoner
Installasjon av teleteknisk utstyr
Spesielle tekniske installasjoner og anlegg
Z Drift og vedlikehold
ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Det er forsøkt å samle arbeider som normalt utføres av en fagkategori, for eksempel grunnarbeider, betongarbeider, malerarbeider, og el- og teleinstallasjoner. Felles overordnede bestemmelser og informasjon er samlet i delene nummerert fra 0 til 2. Her finnes fellesbestemmelser (del 1), struktur og stikkordliste (del 2) og del (0), som gir deg en orientering om kodesystemet i NS 3420.

Tilgjengelighet
NS 3420 leveres både på papir og digitalt. Det er mulig å kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Abonementsordninger er tilgjengelig for å sikre seg at man er oppdatert på siste utgave.

Kjøp NS 3420
For full oversikt over alternativene for å skaffe seg NS 3420 kan du bruke søkefeltet på toppen av denne siden eller se søk på NS 3420.

Kontaktpersoner

Merete Fadler
Prosjektleder
404 35 320 / mfa@standard.no

Alexandra Klimek
Markedssjef
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformajon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NS 3420 Samling - Komplett

Standardsamling

NOK 15 700,00 (eks. mva)

Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 8 370,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Grunn- og terrengarbeider. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3420 Samling - Tømrer

Standardsamling

NOK 5 970,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Tømrerarbeider. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3420 Samling - Elektro

Standardsamling

NOK 7 300,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 innenfor Elektro. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3420 Samling - VVS

Standardsamling

NOK 7 300,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 innenfor VVS. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 11 900,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for komplett

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 5 050,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for VVS

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 5 950,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for grunn og terreng

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 9 500,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for bygg og anlegg

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 4 300,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for tømrer

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 5 050,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for elektro

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 12 600,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Bygg og Anlegg. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter