Lavenergiboliger
Lavenergiboliger, Løvåshagen i Fyllingsdalen, Bergen (foto: Knut Egil Wang, arkitekt: Jan Haaland, ABO Plan & Arkitektur)

Passivhus

Passivhus er et begrep som har fått stor utbredelse og suksess i en rekke europeiske land. Strenge krav til prosjektering og utførelse har ført til at passivhus anerkjennes som moderne miljøvennlige bygninger med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov. Nå er kriterier for passivhus fastsatt i Norsk Standard både for boligbygninger (NS 3700) og yrkesbygninger (NS 3701). En samlet norsk byggenæring står bak.

Inntil nå har det ikke eksistert en entydig definisjon av passivhus for norske forhold. Standardene NS 3700 og NS 3701 som er fastsatt, angir krav til passivhus og lavenergibygninger tilrettelagt for boligbygninger og yrkesbygninger.

Krav til energieffektivitet

Passivhusstandardene omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standardene setter også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse.

Kravene i standardene gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger.

Nybygg og oppgraderinger

Standardene gjelder både for nye bygninger og oppgradering av eksisterende bygninger til lavenergi- eller passivhusstandard.

Standardene brukes til å:

  • vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergibygninger
  • stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergibygninger
  • stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninger

Standardene har praktisk nytte ved planlegging, prosjektering, bygging og evaluering av bygninger med svært lavt energibehov, og vil være et viktig verktøy både for private aktører, kommuner og statlige foretak

Hvem har laget standardene?

Det er en bred representasjon fra byggenæringen og myndighetene som står bak utarbeidelsen av standardene. Komiteen har bestått av representanter fra arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggevareindustrien, forskningsmiljøer, byggherrer og flere myndighetsorganer. I tillegg har FutureBuilt og Lavenergiprogrammet deltatt.

I forbindelse med utarbeidelsen av NS 3701 utredet SINTEF Byggforsk og Norsk Lysteknisk Komité beregningsforutsetninger og verdier. Se underlagsrapporter til prNS 3701 (pdf-fil).

Kontaktpersoner

Jens Gran
Prosjektleder
950 34 537 / jg@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NS 3700:2013

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3701:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang