Gulvrenhold vasking rengjøring rens
Foto: iStockphoto

Renhold

Standard Norge har utgitt flere standarder som kan brukes for å fastsette og gjennomføre et regelmessig renhold. Målet er at mennesker kan oppholde seg i ulike lokaler uten at det medfører fare for helseskader.

Standardene som er utviklet, omhandler tekniske spesifikasjoner til renholdet og bestemmelser som bør med i en kontrakt som inngås om renhold.

Standarder for renhold

Standard Norge har utgitt følgende standarder for renhold:

 • NS-INSTA 800:2018 Del 1 og Del 2  Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
 • NS-INSTA 810:2011 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester
 • NS 8431:2015 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold

NS-INSTA 800:2018 Del 1 og Del 2

Standarden består av to deler. Den er utarbeidet i samarbeid med representanter for rengjøringsselskaper, konsulenter, offentlige og private eiendomsbesittere, arbeidsgiverorganisasjoner, forskningsinstitutter og fagforeninger i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Beslutningen om å utvikle en felles nordisk standard for et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet ble tatt etter at den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 328 Standard Measurement System for Cleaning Performance besluttet å utarbeide en rammestandard.

Standarden beskriver et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet i del 1, og del 2 gir krav til sertifisering av organisasjoner og personer som bruker NS-INSTA 800-1.

Standarden gir et felles grunnlag for rengjøringskvalitet som letter samarbeidet og kommunikasjonen mellom kunder og leverandører på renholdsområdet. Et felles språk reduserer risikoen for at det oppstår misforståelser.

Standarden gir mulighet for entydig dokumentasjon av det på forhånd fastsatte kvalitetsnivået.
Standarden gir leverandører muligheten til å kontrollere at avtalt kvalitetsnivå er oppnådd.

Standarden gir arbeidstakere muligheten til å kontrollere eget arbeid etter fastlagte kvalitetsprofiler. Dermed får arbeidstakere gjennom standarden mulighet til å bedømme sin egen arbeidsinnsats.

 • Den gir kunder muligheten til å beskrive sine kvalitetskrav på en entydig måte.
 • Den gir mulighet til å informere brukerne av lokalene om rengjøringskvaliteten.
 • Den inneholder objektive målekriterier for å unngå usikkerhet om hvilken kvalitet som er valgt.
 • Den gjør det lettere for kunden å sammenlikne forskjellige tilbydere, og den gjør det lettere for leverandører å utforme anbud fordi kvalitetskravene er entydig definert.
 • Tabellen i standarden viser en oversikt over delene av standarden, bruken av dem og bruksområde.

NS-INSTA 810

Dette er en standard som skal bidra til å forenkle arbeidet med å anskaffe renholdstjenester. Standarden inneholder derfor spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse.

Standarden angir krav og anbefalinger om:

 • Prosedyrer og krav for innlevering av tilbudet
 • System for tilbudsevaluering med fokus på ”høyeste verdi”
 • Omfang av leveransen
 • Krav overfor oppdragstaker
 • Tekniske krav
 • Kontraktsmessige forhold

Standardkontrakt for renholdstjenester

NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold er en standard som kan brukes for å inngå kontrakter om utførelse av renhold. Standarden er utviklet for kontraktsforhold der en leverandør skal påta seg fast renhold i en gitt periode hos en oppdragsgiver. Standarden kan også brukes i kontraktsforhold mellom leverandøren og eventuelle underleverandører.

Kontaktpersoner

Hanne Wells
Prosjektleder, beskrivelsessystemer
975 56 396 / hgw@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Utvalgte standarder

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til attestering av samsvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6600:2021

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-09-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8431:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19003:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for virksomheter innen renholdsbransjen — Rev.4

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang