Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

Den tekniske rapporten SN/TR 6451:2018 er en samling av ord, uttrykk, forkortelser og terminologi som ofte benyttes i forbindelse med anskaffelse og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner. Den er gratis tilgjengelig for nedlasting.

Den tekniske rapporten utfyller en serie av standarder som understøtter anskaffelse og drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Noe av de mest relevante er:

  • NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) — Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
  • NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner (denne standarden er under utarbeidelse)
  • NS 3420-BO Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BO: Systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet (denne standarden er under utarbeidelse)
  • NS-EN 15232-1 Bygningers energiytelse — Del 1: Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon — Modul M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Rapporten representerer ikke en uttømmende oversikt. Likevel vil det lette kommunikasjonen mellom partene i en byggeprosess slik at den blir mer entydig og misforståelser unngås dersom alle partene forholder seg til termene og definisjonene i rapporten..

SN/TR 6451 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 025 Bygningsautomasjon, og kan lastes ned gratis som pdf-fil. Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert (eller registrerer deg) som kunde i vår nettbutikk.

Sist oppdatert: 2021-06-16

SN/TR 6451:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-11-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3935:2019

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6450:2016

Standard

NOK 635,00 (eks. mva)

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Del 1: Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon - Modul M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Veiledning til NS-EN 15232 - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger. P-754

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang