Elektrikeringeniør tester elektriske installasjoner og ledninger på relébeskyttelsessystem

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

SN/TR 6451 Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner, er en samling av ord, uttrykk, forkortelser og terminologi som ofte benyttes i forbindelse med anskaffelse og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner. Den er gratis tilgjengelig for nedlasting.

Den tekniske rapporten utfyller en serie av standarder som understøtter anskaffelse og drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Noe av de mest relevante er:
  • NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) — Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
  • NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner (denne standarden er under utarbeidelse)
  • NS 3420-YB, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet
  • NS-EN 15232-1 Bygningers energiytelse — Del 1: Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon — Modul M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Les mer om disse standardene på vårt fagområde for bygningsautomatisering og tekniske installasjoner 

Rapporten representerer ikke en uttømmende oversikt. Likevel vil det lette kommunikasjonen mellom partene i en byggeprosess slik at den blir mer entydig og misforståelser unngås dersom alle partene forholder seg til termene og definisjonene i rapporten..

SN/TR 6451 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 025 Bygningsautomasjon, og kan lastes ned gratis som pdf-fil. Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert (eller registrerer deg) som kunde i vår nettbutikk.

Kurs

Vi holder en rekke kurs innenfor integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), prøvedrift og idriftsetting.

Se våre kurssider for aktuelle kurs og kursdatoer

Sist oppdatert: 2022-09-30

SN/TR 6451:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 3 (2022-02-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3935:2019

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6450:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Bidrag fra bygningsautomasjon, styringer og bygningsadministrasjon — Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer (ISO 52120-1:2021, Korrigert versjon 2022-09)

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Veiledning til NS-EN 15232 - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger. P-754

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang