Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Motorvei med biler og langtransport
Foto: iStock

Vibrasjonsklasser

NS 8176 inneholder vibrasjonsklasser for bygninger og beskriver en metode for måling av vibrasjoner fra landbasert transport. Det er den viktigste vibrasjonsstandarden som er tilknyttet byggteknisk forskrift. Den beskriver grenseverdier i fire vibrasjonsklasser A, B, C og D.

Veiledningen til byggteknisk forskrift henviser til klasse C for anbefalte grenseverdier. Vibrasjonsklasse C i NS 8176 er tilpasset lydklasse C i NS 8175. Standarden gjelder for landbasert transport og den har ikke nok datagrunnlag til å kunne brukes f. eks. for vibrasjoner fra grunnarbeider eller trafikk i luften.

Det er utarbeidet en serie standarder som går på grenseverdier for vibrasjoner for å unngå bygningsskade, NS 8141-serien. Det ble i denne sammenheng også gjennomført en spørreundersøkelse om opplevelse av vibrasjoner fra sprengninger ved boliger nær bygge- og anleggsplasser. Resultater fra undersøkelsen er inkludert og beskrevet veiledende i Endringblad A2 til NS 8141-1:2012+A1:2013. Data for vibrasjonsopplevlese i NS 8141 er ikke direkte sammenlignbare med de i NS 8176. NS 8141 er kun veiledende for vurdering av vibrasjoner. Les mer om vibrasjoner fra bygg- og anleggsarbeid.

I følge NS 8176 kan målinger av hastighet eller akselerasjon gjøres i kombinerte måleretninger med veiefiltre definert i NS-EN ISO 8041. Frekvensområdet for målingene er fra 0,5 Hz til 160 Hz etter definisjoner av toleranser i NS-EN ISO 8041 i det øvre og nedre frekvensområdet. Frekvensene i det øvre eller nedre området kan ha innvirkning på måleresultatet hvis vibrasjoner dominerer i disse frekvensområdene. NS 8176 er nå også brukt i grunnlaget for en ny ISO-standard.

Lenke til veiledning til byggteknisk forskrift.

Revisjon av NS 8176 har startet
Revisjon av NS 8176 har startet i en ny komite, SN/K 365 Vibrasjoner fra samferdsel, som ble opprettet i 2015. Det ble holdt et møte med interessenter i april 2015 der deltakerne var enige om at standarden bør revideres. Det ble foreslått revisjon av bl.a. valg av representativt utvalg for måling, antallet hendelser (statistisk maksimalverdi), hyppighet, varighet, måleperiode, måleopplegg, måleusikkerhet o.l. 

Inkludering av andre vibrasjonskilder (flybevegelser, industri, terminaldrift, e.l.) vurderes også av komiteen, samt flytting av klassetabell til hovedteksten, utvidelser av standarden til å gjelde kontorer mm. Les mandat og mer informasjon om komiteen SN/K 365.

Sist oppdatert: 2017-03-29

NS 8176:2005

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

SpråkNorskUtgave: 2 (2005-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8176.E

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-08-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter