Installatørpakken - må ha

For å hjelpe installatøren til å velge og prioritere blant de mange publikasjonene som er tilgjengelig, har vi utarbeidet et forslag til en «installatørpakke» som passer de fleste virksomheter.

Vi starter med forskrifter, normsamlinger og normer vi mener installatørene og deres medarbeidere må ha for å drive en forsvarlig virksomhet. I denne gruppen finner du forskrifter og normer eller normsamlinger forskriftene støtter seg på.

Se produkter i listen under.

Her vises standardene som varer (trykket og innbudet bok). De fleste standardene kan også leveres med nettbasert tilgang via et abonnement. Søk opp varen i søkefelet for å få flere leveransemuligheter. 

Sist oppdatert: 2021-11-23

NEK FEL

Vare

NOK 250,00 (eks. mva)

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (1998-11-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FSE

Vare

NOK 250,00 (eks. mva)

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

SpråkNorskUtgave: 1 (2006-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 645,00 (eks. mva)

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2018-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 1 495,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 6.0 (2018-05-23) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FEK

Standard (Kun elektronisk)

NOK 250,00 (eks. mva)

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 535,00 (eks. mva)

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 827,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

SpråkNorskUtgave: 2.N (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden