Oljeraffineri
Foto: AdobeStock

Standarden kan kjøpes nederst på siden

NEK 420C:2020

NEK TS 420C er en Norsk Elektroteknisk spesifikasjon som omhandler områdeklassifisering- og elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff.

NEK 420 er en serie norske elektrotekniske publikasjoner som gis ut i fire deler: NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D. Serien setter krav og gir veiledning til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon og områdeklassifisering.

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). For eksplosjonsfarlige områder kommer NEK 420 i tillegg til NEK 400.

Endringer fra forrige utgave

NEK TS 420C er fastsatt av NEK/NK31 og består av del 1 og 2 som er en videreutvikling av NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2. Standarden er gyldig fra publikasjonsdato og anbefales lagt til grunn for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

NEK TS 420C:2020 er utarbeidet av NEK normkomite NEK/NK31

Brukere av NEK TS 420

Hovedmålgruppen er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr, montering, vedlikehold, reparasjon, overhaling og utbedring, relatert til områder der det produseres eller oppbevares eksplosiver. NEK 420D kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr.

Se de andre delene av NEK 420

Sist oppdatert: 2020-10-16

NEK TS 420C:2020

Standard

NOK 2 500,00 (eks. mva)

Eksplosive stoff og varer - Områdeklassifisering og elektriske installasjoner

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-10-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang