Kvalitet på fisk og fiskevarer

Sammen med Norges sjømatråd har vi utarbeidet flere kvalitetsstandarder for fisk og fiskevarer.

Som fiskeri- og havbruksnasjon utviklet Norge tidlig standarder som stiller krav til næringen. Standard Norge har sammen med Norges sjømatråd utarbeidet standarder for dokumentasjons- og kvalitetskrav til fisk og fiskevarer: laks (NS 9401), laksefilet (NS 9402), skrei (NS 9406), oppdrettskveite (NS 9407), fersk torsk (NS 9408), reker (NS 9409), ishavsrøye (NS 9411), ørret (NS 9412), saltet torsk (NS 9413), lysing (NS 9441) og brosme (NS 9442), sjøfryst filet av hvitfisk (NS 9444) og fiskeoljer i triglyseridform (TG) – Krav til sensorisk kvalitet (NS 9445).

Kvalitetsmerke

For å underbygge at produktet er av god kvalitet, skal kravene i standardene være høyere enn minstekravene i kvalitetsforskriften for fisk og fiskevarer. Fisk og fiskevarer som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket «Godt norsk» som utgis av Norges sjømatråd. Et sertifiseringsorgan må kontrollere at merkingen er i overenstemmelse med standarden.

Merkeordningen skulle opprinnelig gi bedre merking av norsk fisk til eksport, men i de senere år med økt import av fisk fra andre land til Norge, er ordningen også brukt ved distribusjon av norskproduserte varer til norske butikker.

På flere språk

Flere av standardene er oversatt til engelsk, fransk, spansk og tysk slik at innkjøpere i ulike land blir kjent med kvalitetskravene til norsk fisk.

Vågehval

Standarden NS 9443 Norsk vågehval - Krav til behandling, produksjon og distribusjon av kjøtt skal bidra til at norsk hvalkjøtt holder god og stabil kvalitet. Brukerne er hvalfangere, mottak, produsenter og distributører som må tilfredsstille krav til temperatur ved lagring. Standarden kan brukes som grunnlag for kontraktsinngåelser. 

Med grunnlag i standarden er merkeordningen «Norsk kvalitetshval» etablert. Arbeidet med standarden har vært støttet av Innovasjon Norge.

Sist oppdatert: 2023-02-17

NS 9401:1994

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Atlantisk laks — Referanse-prøveuttak for bedømmelse av kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (1994-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9402:1994

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Atlantisk laks — Måling av farge og fett

SpråkNorskUtgave: 1 (1994-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9406:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter — Fersk skrei — Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-11-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9406:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter — Fersk skrei — Krav til produkt

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2023-01-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9407:2008

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Norsk oppdrettskveite - Krav til kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9408:2009

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Norsk Fersk Torsk - Krav til kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9409:2009

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Norske fryste, kokte og pillede reker - Krav til kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9411:2011

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Norsk ishavsrøye - Krav til kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9412:2010

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Fersk, norsk ørret fra akvakultur - Krav til kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9413:2012

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Norsk Saltfisk Torsk - Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9441:2013

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Fisk og fiskevarer - Norsk lysing - Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9442:2013

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Fisk og fiskevarer - Norsk brosme - Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9444:2018

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Norsk sjøfryst filet av hvitfisk - Krav til kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9445:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

Fiskeoljer i triglyseridform (TG) - Krav til sensorisk kvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2020-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NS 9443:2014

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Norsk vågehval - Krav til behandling, produksjon og distribusjon av kjøtt

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang