Bruschetta på et fat
Bilde: Pixabay

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet ISO 22000

Standarden NS-EN ISO 22000 Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden angir krav til hvordan et ledelsessystem for mattrygghet skal bygges opp og hvilke elementer man må ta hensyn for å sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren.

Standarden angir krav til et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet (FSMS) som skal gjøre det mulig for en organisasjon som er direkte eller indirekte involvert i næringsmiddelkjeden, å:

  • planlegge, implementere, drive, vedlikeholde og oppdatere et FSMS som gir trygge produkter og tjenester, i samsvar med deres tiltenkte bruk;
  • vise samsvar med gjeldende krav til næringsmiddeltrygghet i lover og forskrifter;
  • evaluere og vurdere krav til næringsmiddeltrygghet som kunder har avtalt seg imellom, og vise samsvar med dem;
  • kommunisere emner som gjelder næringsmiddeltrygghet, til interesseparter i næringsmiddelkjeden på en virkningsfull måte;
  • sikre at organisasjonen oppfyller sin uttalte policy for næringsmiddeltrygghet;
  • vise samsvar til relevante interesseparter;
  • søke sertifisering eller registrering av sitt FSMS hos en ekstern organisasjon eller utarbeide en egenvurdering eller egenerklæring om samsvar med dette dokumentet.

Alle krav i dette dokumentet er generiske og beregnet på å brukes av alle organisasjoner i næringsmiddelkjeden, uansett størrelse og kompleksitet. Organisasjoner som er direkte eller indirekte involvert, omfatter, men er ikke begrenset til, næringsmiddelprodusenter, dyrefôrprodusenter, de som høster ville planter og dyr, bønder, bestanddelprodusenter, næringsmiddelprodusenter, næringsmiddelforhandlere og organisasjoner som tilbyr næringsmiddeltjenester, cateringtjenester, rengjørings- og saneringstjenester, transport-, lager- og distribusjonstjenester, leverandører av utstyr, rengjørings- og desinfeksjonsmidler, emballasjematerialer og andre materialer som er i kontakt med næringsmidler.

Dette dokumentet gjør det mulig for enhver organisasjon, inklusive små og/eller mindre utviklede organisasjoner (for eksempel et småbruk, en liten emballasje- og transportbedrift, en liten forhandler eller et lite serveringssted), å implementere eksternt utviklede elementer i sitt FSMS.

Interne og/eller eksterne ressurser kan brukes for å oppfylle kravene i dette dokumentet.

Gå til fagsiden for Mat og mattrygghet - ISO 22000

Rådgiving i ISO 22000 Næringsmiddeltrygghet


ISO 22000 Ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet er internasjonalt anerkjent, og kan tilpasses små og store organisasjoner. Vi kan bistå med tilpasningen slik at du får et effektivt system som er lett å holde vedlike.

Les mer om rådgiving i ISO 22000

Sist oppdatert: 2021-11-22

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang