NHS C19: Smittevernveiledninger for ulike bransjer

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv.

Veiledningene er bygget på covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid 19 (NHS C19). Les mer om NHS C19

Per 24. august 2021 er det utviklet NHS C19 for følgende områder:

Veiledninger for flere bransjer er under utvikling.

Kontakt oss

Har du spørsmål om NHS C19? Ønsker du å utvikle en smittevernveiledning for din bransje? Kontakt Thomas Oscar-Andersen, (902 02 218) eller Heidi Eidskrem (922 49 048) i Standard Norge.

Se også Folkehelseinstituttets informasjonsside om smittevern i ulike bransjer

Klargjøring av opphavsrettslig vern knyttet til Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19

Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19 er i likhet med standarder opphavsrettslig beskyttet. Det innebærer at innhold i disse ikke kan benyttes til kommersiell bruk uten at det inngås en avtale om gjengivelse med Standard Online AS. 

Imidlertid åpnes det opp for kopiering, utskrift og publisering på internett og/eller et intranett.

Les mer

Smittestopp

Folkehelseinstituttet anbefaler deg å laste ned appen Smittestopp til telefonen din. Appen er frivillig å bruke. Denne anbefalingen tas inn som en del av smittevernveiledningene i kommende revisjoner.

Mer informasjon om appen Smittestopp 

The Norwegian Institute of Public Health (FHI) reccomends that you download the app Smittestopp to your phone. You can choose whether to use the app. This recommendation will be included as part of the infection control measures in future revisions.

More information about the app Smittestopp

Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) zaleca zainstalowanie aplikacji Smittestopp na telefonie. Użycie aplikacji jest dobrowolne. To zalecenie zostanie dodane do tekstu zrewidowanych poradników zapobiegania infekcjom.

Więcej informacji na temat aplikacji znajduje się tutaj

Sist oppdatert: 2021-08-24