NHS C19015: Smittevernveiledning for studioer som tilbyr nærværspraksis

Veiledningen angir smitteverntiltak og smittevernrutiner for studioer som tilbyr nærværspraksis. Den er utviklet av Standard Norge i samarbeid med representanter for bransjen. Veiledningen er sist oppdatert i oktober 2021.

Dokumentet angir smitteverntiltak og smittevernrutiner for studioer som tilbyr nærværspraksis. Dette omfatter yoga, pilates, taiji, qigong og tilsvarende aktiviteter, som kjennetegnes ved bevisst fysisk aktivitet med naturlig avstand og rolige bevegelser med lav intensitet.

Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19).

I samarbeid med bransjen har vi etablert en egen merkeordning som kan brukes for å vise at virksomheten din følger smittevernveiledningen.

Smittevern for ulike bransjer

Etter avtale med Helsedirektoratet har Standard Norge utviklet retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. 

Gå til oversikten over smittevernveiledninger

Sist oppdatert: 2021-12-10

NHS C19015:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for studioer som tilbyr nærværspraksis (yoga, pilates, taiji, qigong og tilsvarende) — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-10-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang