Kolleger i ulike aldre

Standarder for et aldrende samfunn

Tre internasjonale standarder skal bidra til et mer inkluderende samfunn for eldre, pårørende og demente.

Standardene ble gitt ut i 2022 og er utviklet av en internasjonal standardiseringskomité med bidrag fra norske eksperter fra ACK arkitekter AS, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo Met, Pårørendealliansen, Universell Utforming AS og Aldring og helse, Nasjonalt senter.

De tre standardene kan være et nyttig verktøy for store og små virksomheter og organisasjoner, både private og offentlige.

Standard for en aldersinkluderende arbeidsstyrke, NS-ISO 25550

Det blir stadig tydeligere at det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen av samfunns- og arbeidslivet at vi bruker den ressursen eldre arbeidstakere er på en smartere og mer samfunnsnyttig måte.

Standarden angir krav og retningslinjer for å oppnå et aldersinkluderende arbeidsliv som har potensial til å tilføre verdi for både organisasjoner, arbeidstakere, samfunn og andre interessenter. Standarden kan hjelpe ulike virksomheter med å utvikle, iverksette, vedlikeholde og støtte et aldersinkluderende arbeidsliv. Den gir eldre arbeidstakere mulighet til å være produktive samtidig som den tilrettelegger for større fleksibilitet, motivasjon og engasjement hos den enkelte.

Organisasjonen kan tilpasse kravene og retningslinjene i standardene slik at de passer for dem.

Standardens fulle navn er NS-ISO 25550:2022 Aldrende samfunn — Generelle krav og retningslinjer for en aldersinkluderende arbeidsstyrke. Den er tilgjengelig på norsk og engelsk og kan kjøpes nederst på siden.

Standard for pårørendeinkluderende organisasjoner, NS-ISO 25551

Denne standarden angir krav og gir retningslinjer for et organisasjonsmessig program for arbeidstakere med pårørendeutfordringer som gir hjelp og pleie til voksne pasienter/ brukere eller pleietrengende barn og unge.

Standarden kan brukes av alle organisasjoner og kan brukes sammen med organisasjonens ledelsessystemer og/eller systemer for likestilling, mangfold og inkludering. Den kan også brukes alene.

Implementering av denne standarden kan blant annet bidra til redusert fravær på arbeidsplassen, beholdelse av faglært personell, forbedret arbeidsmoral og produktivitet, mer engasjert arbeidsstyrke og i tillegg gi arbeidsgivere et konkurransefortinn.

Standardens fulle navn er NS-ISO 25551:2022 Aldrende samfunn — Generelle krav og retningslinjer for pårørendeinkluderende organisasjoner. Den er tilgjengelig på norsk og engelsk og kan kjøpes nederst på siden.

Standard for et demensinkluderende samfunn, NS-ISO 25552

Et demensinkluderende samfunn er et fellesskap som er forpliktet til å samarbeide for å fremme en bedre forståelse av demens, redusere stigma, øke offentlig bevissthet, og som legger til rette for sosial inkludering og deltakelse.

Denne standarden kan hjelpe beslutningstakere, planleggere, arkitekter, entreprenører, brukere og helsefaglig ansatte med å utforme trygge omgivelser for personer med demens. Et av målene med denne standarden er å engasjere og inkludere personer med demens og deres familier/ omsorgspersoner i lokalsamfunnet. Standardens fulle navn er NS-ISO 25552:2022 Aldrende samfunn — Rammeverk for demensinkluderende samfunn.

Den er tilgjengelig på engelsk og kan kjøpes nederst på siden. Norsk utgave forventes utgitt siste kvartal 2022.

Sist oppdatert: 2022-08-17

NOK 775,00 (eks. mva)

Aldrende samfunn — Generelle krav og retningslinjer for en aldersinkluderende arbeidsstyrke

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-07-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Aldrende samfunn — Generelle krav og retningslinjer for en aldersinkluderende arbeidsstyrke

SpråkEngelskUtgave: 1 (2022-03-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Aldrende samfunn — Generelle krav og retningslinjer for pårørendeinkluderende organisasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-03-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Aldrende samfunn — Generelle krav og retningslinjer for pårørendeinkluderende organisasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2022-03-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Aldrende samfunn — Rammeverk for demensinkluderende samfunn

SpråkEngelskUtgave: 1 (2022-03-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang